Dopisz daty do poniższych wydarzeń

Pobierz

2010-05-20 21:00:16; HISTORIA.do podanych lat dopisz właściwe wydarzenia.. pomożecie ?. 2010-05-23 22:25:22; do podanych dat, dopisz wydarzenia .. 2009-10-18 09:59:02; Dopisz wydażenia do dat:) Pomóżcie 2013-09-12 20:23:28; Dopisz wydarzenie do podanych dat?. :) 2012-01-30 16:54:51Do podanych dat dopisz wydarzenia, jakie miały miejsce w podanych dniach ?. :) 2013-05-27 18:40:47; Dopisz pytania do podanych odpowiedzi 2013-01-03 15:22:52Lodovica44702.. 4-11 luteg Odpowiedź na zadanie z Historia 8Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 2011-05-18 16:25:31; do podanych dat dopisz wydarzenia :) ?. 2011-05-05 14:23:51; Do podanych wydarzeń dopisz daty .. 31 grudnia 1944 r. - PKWN przekształcił się w Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej.. PILNE!. 2010-05-27 19:21:37; Do podanych dat dopisz wiek i wydarzenie ?. Do daty dopisz wydarzenie: a) 1 IX 1939 r. - wybuch II wojny światowej (agresja niemiecka na Polskę) b) 17 IX 1939 r. - agresja radziecka na Polskę c) 28 IX 1939 r. - kapitulacja Warszawy d) 2 X 1939 r. - Upadek Helu e) 5 - 6 X 1939 r. - bitwa pod Kockiem f) 1 VIII 1944 r. - wybuch powstania warszawskiego 2011-04-17 17:30:22Do odpowiednich dat dopisz wydarzenia,,,?. 2011-05-18 16:25:31; Dopisz wydarzenie do podanych dat?. Otwarcie pierwszej na świecie publicznej linii kolejowej 3.Do podanych wydarzeń dopisz daty..

Musicie wpisać daty do podanych wydarzeń.

rok otwarcie pierwszej na świecie publicznej linii kolejowej - .. rok wynalezienie żarówki - .. Dopisz daty do podanych wydarzeń.. Przejęcie władzy w państwie przez przeciwników Władysława Gomułki-b. Ogłoszenie grudniowych podwyżek cen żywności-c.. __________ chrzest Mieszka I.Daty z historii od 476 r. do 1997 r. poleca 82% 2005 głosów.. :) 2012-01-30 16:54:51; do podanych dat dopisz wydarzenia:) ?. :) 2011-03-23 20:37:43; do podanych dat dopisz wydarzenia :) ?. Wypisz daty do podanych wydarzeń: a) Chrzest Polski, b) Chrzest Księcia Włodzimierza Wielkiego, c) Zjazd gnieźnieński, d) Koronacja Bolesława Chrobrego, e) Zwycięska bitwa z Krzyżakami pod Grunwaldem.. 476 r. upadek cesarstwa Zachodniorzymskiego.. koronacja Bolesława Chrobrego ……….. rządy Kazimierza Odnowiciela ……….. chrzest Mieszka I ……….. koronacja Bolesława Śmiałego ……….. wyprawa Henryka V na Polskę ……….. zjazd w Merseburgu ……….. początek rozbicia dzielnicowegoDopisz daty do podanych wydarzeń.. Następnie oblicz, ile lat i ile wieków upłynęło od III rozbioru Polski do odzyskania niepodległości.---Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: do podanych wydarzeń dopisz daty.. Otwarcie pierwszej na świecie publicznej linii kolejowej 3. zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią ……….. Skonstruowanie telefonu 2. .. - utworzenie Unii Europejskiej .-powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej .- przystąpienie Polski do Unii .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Dopisz daty do podanych wydarzeń..

Do podanych wydarzeń dopisz daty.

2013-12-09 18:51:56; Dopisz wydarzenia do dat.. Ukończenie budowy pierwszej linii kolejowej na ziemiach polskich Dopisz daty do podanych wydarzeń : 1.. Użycie broni palnej przeciwko protestującym w Gdańsku i Elblągu-f.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Dopisz daty do podanych wydarzeń - bitwa powietrzna o Anglię - początek walk o Stalingrad - niemiecki atak na Związek Radziecki".. 2010-06-05 14:53:56; do podanych lat dopisz właściwe wydarzenia.. Skonstruowanie telefonu 2.. Zakończenie II wojny światowej - 1945 rokB.. Pacyfikacja protestów na Wybrzeżu-e.. - Połącz w pary.. __________ chrzest Mieszka I __________ koronacja Bolesława Chrobrego __________ początek wojen z Niemcami w czasach Bolesława Chrobrego - Odrabiamy.plDopisz do poniższych wydarzeń daty: odkrycie Ameryki - .. rok wydanie drukiem dzieła "O obrotach sfer niebieskich" -Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz daty podanych niżej wydarzeń i określ ich wiek.. 2012-09-24 18:16:05; Dopisz wydarzenie do podanych dat?. 2010-10-09 18:51:18; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. Treść.. Oblicz ile lat temu miały miejsca te wydarzenia .1.. 800 r. koronacja Karola Wielkiego na cesarza.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty .

Drastyczna interwencja oddziałów wojskowych w Gdyni-d.. Wynalezienie żarówki 4.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty.. następnie wstaw je w wyznaczone miejsca po osia czasu .. zatwierdzenie uchwały nihil novi oblężenie jasnej góry przez szwedów pierwszy sejm elekcyjny w rzeczpospolitej objęcie władzy przez zygmunta augusta 2 uzupełnij tebele informacjami dotyczącymi unii lubelskiej rok przyczyny skutkiZadanie: 1 gt dopisz wydarzenia do dat 6 7 listopada 1917r 22 czerwca 1941r 2 maja 1945r luty 1956r 2 gt do podanych Rozwiązanie: 1 6 7 listopada 1917r rewolucja pazdziernikowa w rosji, i wojna swiatowa 22 czerwca 1941rZadanie: Dopisz do podanych wydarzeń odpowiednie daty roczne .. Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. Założenie Akademii Krakowskiej - Śmierć Kazimierza Wielkiego - Koronacja Kazimierza Wielkiego - Zawarcie pokoju z Krzyżakami w Kaliszu -Do poniższych dat dopisz związane z nimi wydarzenia.. 843 r. traktat w Verdun, na którym doszło do podziału monarchii pomiędzy Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego, Lotara.WAŻNE POMÓŻCIE do podanych niżej dat dopisz odpowiednie wydarzenia : - powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej - powstanie państwa Izrael - kryzys Kubański - budowa muru…..

2011-10-19 19:09:51; Dopisz daty do wymienionych wydarzeń.

Do poniższych wydarzeń dopisz właściwe daty, wybierając spośród podanych.. Na tej stronie możemy uczyć się razem i informacji zwrotnej.1.. 2010-10-09 18:51:18; Do podanych miejscowosci dopisz wydarzenia z życia Jezusa 2011-05-15 13:30:01; Do podanych dat dopisz wydarzenia.. Filmy Komentarze.. Odpowiedz.Do dat dopisz wydarzenia: 966, 972, 991, 997, 1000, , 1018, 1025, 1025, 1031, 1032, 1037, 1039, 1076, 1079, 1097, 1109, 1116, 1124, 1138, 1226, 1241, 1300, 1320, , , 1309, 1335, 1393, 1348, , 1364, 1370, 1374, 1384, 1385, 1386, , 1410, 1411, , 1440, 1444, 1454, , 1466, - Odrabiamy.pl.Dopisz daty do podanych wydarzeń : 1. .. __________ koronacja Bolesława Chrobrego.. 2010-05-23 22:25:22; Do podanych dat dopisz wydarzenie: 2013-10-26 12:53:01; Przy podanych datach dopisz wydarzenia.. Budowa muru berlińskiego - 1961 rok Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 6.. Szkoła - zapytaj eksperta (1008)Dopisz daty do podanych wydarzeń.. objęcie urzędu kanclerza Niemiec przez Adolfa Hitlera - .ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1.. 2011-06-08 20:10:26Do podanych dat dopisz wydarzenia.. 2011-03-29 13:50:07; przy podanych wydarzeniach dopisz daty 2013-05-19 17:51:30; Dopisz daty do podanych wydarzeń.Zaznacz je na osi czasu właściwymi numerkami.. Zeszyt ucznia cz. 2Zadanie 1.. 1700 - 1721 - Wojna północna, 1717 - Obrady sejmu niemego, 1740 - Założenie Collegium Nobilium, 1764 - Koronacja Stanisława Augusta Poniatowskiego, 1765 - Założenie Szkoły Rycerskiej, 1768 - Zawiązanie Konfederacji Barskiej, 1772 - I rozbiór Polski, 1773 - Powołanie Komisji Edukacji .Niżej są umieszczone daty, które powinniśmy znać Polska 1768-konfederacja barska 1772-I rozbiór polski -obrady Sejmu Wielkiego 3 III 1791-uchwalenie Konstytucji 1793-II rozbiór polski 1794-insurekcja kościuszkowska 1795-III rozbiór polski 1796-utworzenie Legionów Polskich 29 XI 1830-Powstanie Listopadowe 1846-powstanie krakowskie -Wiosna Ludów 22/23 I.dopisz daty do podanych wydarzeń..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt