Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Przyczynił się do mojego rozwoju.. Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art.9, ust.1 pkt 1 Karty Nauczyciela złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans SZKOŁA PODSTAWOWA NR.. Wstęp.. na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego Skuteczność nauczania języka obcego poza czynnikami związanymi.. Sprawozdanie z realizacji zadań.. Justyna Falkowska.. Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego postanowiłam ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Krzysztof Święs Nazwa szkoły: Gimnazjum w Ptaszkowej Adres szkoły: Ptaszkowa 406, 33-333 Ptaszkowa Przedmiot: Informatyka, zajęcia techniczne Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel mianowany Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 r.Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.. Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2010 DO 31.05.2013 ROKU mgr Ewa Paczkowska WPROWADZENIE Swoją pracę w Centrum Kształcenia Ustawicznego im.. W maju 2009 roku sporządziłem sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i złożyłem go Dyrektorowi szkoły w dniu 05.06.2009 roku wraz z wnioskiem o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego..

CELE:Sprawozdanie na nauczyciela dyplomowanego 1.

.PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Staż na nauczyciela dyplomowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy.. WSTĘP.. od 1 września 2009 do 31 maja 2012 roku.. Projekt planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowałam w sierpniu 2013 roku.. Autorski program zajęć dodatkowych z języka angielskiego W każdym roku szkolnym organizowałam zajęcia dodatkowe z.. W trakcie trwania stażu realizowałam zadania ujęte w art.8 ust.. Jestem nauczycielem polonistą z 13-letnim stażem pracy.. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego wraz z dokumentacją spełnienia wymagań.W efekcie podjętych działań 01.09.2006 roku złożyłam do Pana Dyrektora Ryszarda Garlacza wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, który został przyjęty, a ja zostałam zobowiązana do opracowania planu rozwoju zawodowego.Jestem nauczycielem mianowanym, zatrudnionym w Przedszkolu nr 26 w Chorzowie.. NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. planu rozwoju zawodowego.. Przedmiot: matematyka.. Zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenia przyniosły korzyść mnie, a także, mam nadzieję, szkole.Zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz przygotowałam całą wymaganą dokumentację..

na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych nauczyciela w celu integracji społeczności klasowej, rozwoju i.. 3.Wspomaganie edukacji .SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1. za okres stażu.. UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓWW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI.. Sprawozdanie z realizacji.. Jana Pawła II w Lublińcu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 Data zakończenia stażu: 02.04.2015.. Zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego.Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Świetlica szkolna.. Od 6 lat pracuję w bibliotece szkolnej w wymiarze ½ etatu.. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, które obejmują:SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Izabela Famuła-Lenczkiewicz nauczyciel języka angielskiego Gimnazjum nr 2 im.. we Włocławku.. wynikających z planu.. Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego • Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) , • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu..

ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

§8ust.2 pkt 1.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZWODOWEGO.. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innym podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Sprawozdanie z realizacji stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego - II okres, rok szkolny 2017/2018.. ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2014 DO 31.05.2017 ROKU.. Przyczynił się do mojego rozwoju.. Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko: Beata 6.. Pokolenia Kolumbów w Płocku rozpoczęłam w dniu 1 września 2005 roku jako nauczyciel matematyki i informatyki.Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Przez cały okres stażu starałam się na bieżąco realizować zaplanowane działania, kontrolując stopień realizacji Planu rozwoju zawodowego.Forma sprawozdania będzie odzwierciedleniem wymagań niezbędnych w celu uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.. 1 września 2014r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt