Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne dokończenie zdania

Pobierz

D. zachód.. Zadanie 12.. C. pocztówkę .. Na podstawie mapy można stwierdzić, że A. w XVII w. Ukraina była częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego.. Polską wizję zjednoczonej Europy można scharakteryzować za pomocą trzech haseł: konkurencyjność, solidarność, otwartość.Zadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej halit − minerał skałotwórczy tworzący jedną ze skał osadowych (strona II barwnego materiału źródłowego).. Na podstawie tekstu Zrádlowego wskaz poprawne dokończenie kazdego zdania Fragment kroniki Wincentego kadlubka.. BIOLOGIA Wskaż poprawne dokończenie każdego z poniższych zdań.. POMOCY!. "Myślę, więc jestem" - to słowa, które wypowiedział: A. Kartezjusz.. Na podstawie źródła 1. wskaż okres, w którym nastąpił spadek eksportu zboża przez Gdańsk.. B. Mikołaj Kopernik.. Przedstawiona ilustracja ukazuje.. (0-1) Zadanie wykonaj na podstawie barwnej mapy, na której przedstawiono podniesienie się obszaru Skandynawii (w metrach) po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia (strona II barwnego materiału źródłowego).Na podstawie: K. Kożuchowski, Meteorologia i klimatologia, Warszawa 2005.. Odszukaj ma mapie synoptycznej linię przekroju przez troposferę (I−II), poprowadzoną przez środkową część Półwyspu Skandynawskiego.. B. masa, temperatura, objętość.. Zadanie.. B. po rozpoczęciu wojny stuletniej.Na podstawie fragmentu Konstytucji 3 maja Wskaż poprawne dokończenie zdania Konstytucja 3 Maja stanowiła że władza monarsza w Polsce będzie obejmowała na zasadziea dziedziczności tronu b wolnej elekcji C wyboru króla przez sejm d wyboru panującego przez to rodziną królewską..

Na podstawie tekstu źródłowego wskaz poprawne dokończenie każdego zdania.

Minerał przedstawiony na fotografii tworzy skałę osadową A .. Możni polscy nie wyrażali zgody, by narzeczony Jadwigi, Wilhelm Habsburg, został jej mężem i tym samym królem Polski.. Za-znacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli zdanie jest fałszywe.. C. siła, objętość, temperatura.. Do wydarzeń opisanych w źródle 1. doszło A. przed schizmą wschodnią.. Postacie przedstawione na ilustracji.. Na mapie numerami 1, 2, 3 oznaczono wybrane regiony.. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy oceń prawdziwość poniższych zdań.. 2012-04-07 17:14:31; Wskaż poprawne dokończenie zdania 2011-10-09 19:24:29141.1.. Wulkan, który powstał w wyniku rozsuwania się płyt litosfery, oznaczono na mapie numerem.. Prąd kompensacyjny oznaczono na mapie numerem A. Zaznacz poprawne zakończenie zdania.. Dokończ zdanie - wybierz i zaznacz odpowiedź A, B albo C oraz jedną spośród odpowiedzi 1-3.. Nowo odkryty gatunek planktoniczny Stosunkowo niedawno naukowcy odkryli nowy gatunek organizmu jednokomórkowego, który zamieszkuje Ocean Atlantycki.. Przykładami wielkości liczbowych (czyli skalarnych) są.. P F 2.Na podstawie wykresu i tekstu źródłowego wykonaj polecenia.. Zadanie 15.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Odpowiedź na zadanie z Bliżej historii 3Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne dokończenie zdania..

Na podstawie tekstu ...Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

2011-11-29 20:20:37; Wskaż poprawne dokończenie zdania: ?. Połącz wydarzenie z jego skutkiem Zaznacz obok każdej nazwy bitwy literę przyporządkowaną właściwemu skutkowi Answer.. Na podstawie tekstu źródłowego podaj dwa argumenty uzasadniające prawa Dariusza do tronu.Na podstawie ilustracji wskaż poprawne.. Władysław Jagiełło.. Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury i jej .. Kazimierz Jagiellończyk.. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Na zjazdach szlachty województwa sandomierskiego, o których mowa w tekście: 1. wydawano wyroki w sprawach karnych.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Wystawcą przytoczonego dokumentu był.. C. południe.. A. temperatura, długość, siła.. Fragment tekstu źródłowego to deklaracja PPS, ponieważ w tekście znajduje się odwołanie do .BIOLOGIAWskaż poprawne dokończenie każdego z poniższych zdań.. Question from @Karkao - Szkoła podstawowa - Religia .. Sign In .. Zadanie 2.2.. Odpowiedź: A. Zygmunt Stary.. Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia..

D. siła, masa, objętość.Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne dokończenie zdania.

A. symbolizują sojusz państw ententy (trójporozumienia) .Przeczytaj tekst źródłowy i wskaż poprawną odpowiedź.. Wyniki wyborów do Sejmu RP w 2011 roku W niedzielnych wyborach parlamentarnych PO otrzymała 39,18 procent głosów, PiS - 29,89, RP - 10,02, PSL - 8,36, SLD - 8,24, PJN - 2,19, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego - 1,06, Polska Partia Pracy - 0,79, Prawica .Na mapie cyframi 1 i 4 zaznaczono miejsca bitew Greków z tym samym przeciwnikiem.. Ten organizm jest jednym ze składników planktonu.Wskaż poprawne dokończenie zdania: 2011-09-12 17:52:59; wskaż poprawne dokończenie zdania.. Wskaż poprawne dokończenie każdego zdania (3 pkt.). Potrzebne mi na wczoraj .-.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. W którym wieku powstał cytowany tekst?. (3 pkt) Na schematycznym rysunku przedstawiono koryto rzeki na wybranym odcinku w biegu środkowym.A.. (0-1)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Potrzebne mi na wczoraj .-.. C. po podpisaniu traktatu w Karłowicach Rzeczpospolita utraciła Podole.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. W danym okręgu .Na mapie przedstawiono rozmieszczenie wybranych wulkanów na Ziemi.. B. Rzeczpospolita w latach powiększyła swoje terytorium.. C. Persji.. Władca wydał przywilej .Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono fragment pustyni Namib (strona I barwnego materiału źródłowego)..

RozejrzowszyWskaz poprawne dokończenie zdania.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Władca, o którym mowa w tekście, był dziedzicznym władcą A. Izraela.. Przekrój przez troposferę wzdłuż linii I−II przedstawiono na rysunku oznaczonym numeremNa podstawie tekstu źródłowego oraz własnej wiedzy oceń prawdziwość podanych zdań.. Question from @Sowa2K18 - Szkoła podstawowa - HistoriaZadanie 5.. Pierwszym polskim królem wybranym zgodnie z zasadami wolnej elekcji został .. POMOCY.. B. wschód.. Zaznacz poprawne dokończenie zdań 1 i 2.. W momencie wykonywania fotografii na pustyni Namib obiektyw aparatu skierowano na: A. północ.. (strona IV barwnego materiału źródłowego).. A. Henryk Walezy.. B. Zygmunt III Waza.Na podstawie tekstu źródłowego i własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Odpowiedź na zadanie z Bliżej historii 1Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. 0-4p Cesarz Otton, pragnąc przekonać się o tym, co wieść rozglosita o Bolesławie, udaje się do Polski jakby dla okozania blogosławionemu męczennikowi Wojciechowi ślubowanej crci.. W systemie tym okręgi wyborcze są najczęściej jednomandatowe.. Odpowiedź: A.. 2011-09-15 17:32:57; Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Fragment listu przewodniczącego Kongresu Kontynentalnego Johna Hancocka.Na podstawie tekstu źródłowego wskaż poprawne dokończenie każdego zdania.. Orędzie wydano:[B] w I połowie XX wieku (8 stycznia 1918 roku)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt