Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego 2021

Pobierz

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji .Spotkanie z wychowawcami 2021-09-03 20:01:56 Dyrekcja Szkoły Podstawowej informuje, że w dniu 06 września 2021 roku (poniedziałek) odbędą się spotkania z.. Dyrektor szkoły lub przedszkola może zatwierdzić i wdrożyć jednolity, wewnątrzszkolny wzór podsumowania pracy semestralnej pedagoga oraz psychologa.. Szkolne Koło Caritas.. Piątek 900 - 1400.Data publikacji: 9 lipca 2021 r. Jak co roku do 31 sierpnia dyrektorzy szkół i placówek muszą przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.. NA ROK SZKOLNY .. Środa 900 - 1430.. Utworzono dnia 18.06.2021.PLAN PRACY PEDAGOGA .. Czwartek 900 - 1300.. Zebranie propozycji działań, które będą podejmowanePEDAGOG SZKOLNY.. Następnie odegraliśmy kilka scenek pokazujących nauczyciela oraz to, co się o nim myśli z perspektyw różnych osób.. Rozmowy ze specjalistami psycholog, pedagog .Sprawozdanie z pracy zdalnej.. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. Żadne z rozporządzeń nie wymaga od nauczycieli tworzenia sprawozdań czy też raportów z pracy zdalnej.. Współpraca z nauczycielami w zakresie przestrzegania zaleceń zawartych w opiniach uczniów korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej..

( wymiar pracy 11 godzin w tygodniu) 1.

Zapraszam codziennie od godz. 8.00- 15.00.. 9.50-10.35 / przerwa 10 min W wymiarze czysto formalnym służy opracowaniu pisemnego sprawozdania z realizacji działań zaplanowanych na początku roku szkolnego.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: I.. Wtorek 900 - 1430.. Szkoła Przedszkole.. 2000-2021: Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.1 KROK Czynności przygotowawcze.. Sprawozdania.. Jest to tylko i wyłącznie decyzja dyrektora lub decyzja podjęta przez dyrektora pod wpływem nacisku organu prowadzącego.. Nie ma żadnych podstaw prawnych, które wymagają tworzenie tego typu dokumentów.Józefa Sierachan - pedagog szkolny.. Poradnictwo i konsultacje dla nauczycieli:W ramach poradnictwa i konsultacji prowadzonych dla wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników .v..

Kalendarz roku szkolnego ... Archiwum .

Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na wniosek uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.. Gazetka Szkolna.. Godziny pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022: Poniedziałek 800 - 1400.. Otrzymane .realizacji w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie: - polityki oświatowej państwa, - wniosków z nadzoru pedagogicznego, - wniosków z ewaluacji wewnętrznej, - wniosków z planu pracy zespołu.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. Rozmowy i spotkania indywidualne: Z uczniami - 123.. Druki do pobrania.. Sprawozdanie z WDN 2sem 19-20.. 25 w celu ustalenia innego terminu spotkania.SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Author: USER Last modified by: ppp Created Date: 9/6/2016 9:42:00 AM Company: DD Other titles: SPRAWOZDANIE Z PLANU PRACY PSYCHOLOGA/PEDAGOGA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkoły ponadgimnazjalnej Wzór sprawozdania z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/13 może być wykorzystany w szkole ponadgimnazjalnej.Dokumenty regulujące pracę SU i sprawozdania Rok szkolny 2020/2021 Plan pracy SU 2020-2021 Regulamin Samorządu Uczniowskiego ..

Nie jest to jednak obowiązkowe.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego.

Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych iSprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za rok szkolny 2012/2013.. informacje o dziaŁalnoŚci szkoŁy oraz ogÓlne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021.. Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22 2021-08-29 16:30:21Sprawozdanie pedagoga szkolnego w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 pedagog szkoły realizował zadania wynikające z planu pracy, a także programu wychowawczo -profilaktycznego szkoły.. Z nauczycielami - 89.. .PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO rok szkolny 2020/2021 5.. Nadzor-pedagogiczny.pl Nadzór pedagogiczny Dokumenty Sprawozdania z realizacji planu nadzoru pedagogicznego 2020/2021.Podstrony Szkoły Podstawowej im.. wykorzystanie wynikÓw nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoŁy.. Świetlica szkolna.. RODZICE.. Podsumowanie całorocznej pracy trzeba odnieść do zadań zaplanowanych i przyjętych przez dyrektora do realizacji - tych wszystkich, które były umieszczone w planie pracy na rok szkolny 2020/2021.Sprawozdania nauczycieli i wychowawców 2020-2021.. Sprawozdanie z pracy SU rok szkolny 2019/2020; Sprawozdanie z pracy SU rok szkolny 2018/2019 .. Roczne sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego powinno uwzględniać wszystkie aspekty pracy w danym roku szkolnym, w tym także analizę działań podejmowanych w formie zdalnej..

2.Opracowanie Planu pracy zespołu wychowawców klas IV -VIII.

Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze.. Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - 2sem 19-20.. Sprawozdanie biblioteki sem II 19.20.. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. Stołówka szkolna .. Wolontariat Szkolny.. Sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły 2018-2019.Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021.. Sprawozdanie pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 Praca pedagoga szkolnego była realizowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w rocznym planie pracy.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych .Sprawozdanie z PPS - 2sem 19-20.. Rozpoczynając pracę warto poprosić opiekuna, innego nauczyciela czy też dyrektora o wgląd do sprawozdań z lat ubiegłych.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego z I półrocza 2014/2015 roku szkolnego.. Sprawozdanie z działalności SKO - 2sem 19-20.. Z rodzicami - 70.. 1 wywiad w środowisku.. Pobierz przykładowy wzór sprawozdania z pracy psychologiczno-pedagogicznej.Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego za i semestr.. Analiza zachowania w SP nr 1 - 2sem 19-20.. Przedstawiamy przykładowy wzór sprawozdania za rok szkolny 2020/2021, a także rekomendacje do wykorzystania w kolejnym roku.Sprawozdanie z działań koordynatora ds. bezpieczeństwa: Inne działania pedagoga: Działania w ramach pracy zdalnej: Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: Mocne strony procesu wychowawczo-opiekuńczego: Słabe strony procesu wychowawczo-opiekuńczego : Rekomendacje do pracy na drugie półrocze /na przyszły rok szkolny .Zaznaczę, że sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu nie jest dokumentem standaryzowanym, dlatego też w każdej placówce wygląda inaczej.. Pomoc w wypełnianiu dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych - 47 osób.Pedagog szkolny.. Służenie radą i pomocą nauczycielom wydającym opinie o uczniach potrzebujących pomocy specjalistycznej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt