Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie a następnie wykonaj zadania

Pobierz

b) Dopisz do podanych wydarzeń właściwe daty.. 1 Na dobry początek Praca z ilustracją4 Wpisz ich nazwy we właściwych rubrykach tabeli.Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji.. Przyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj ćwiczenia.Przyjrzyj się rycinie, a następnie wykonaj polecenia.. Na podstawie: J. M. Roberts, Ilustrowana historia świata, t. 2, Łódź 1987, s. 174. pls szybko Zobacz odpowiedź.. Królestwo Polskie Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 4C 3.. Następnie wykonaj polecenia.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV ().. 2015-02-23 21:00:00; Stając z zamieszczonej obok mapy oraz dostępnych źródeł informacji wykonaj polecenia 2011-09-14 20:42:39; Na mapie konturowej Polski wpisz krainy geograficzne zaliczane do pasa nizin 2013-02-23 14:38:52; Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii i wykonaj polecenia.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. wielkich rzek.. SkandynawskiII.. 0-2 p. a) Napisz, co przedstawia fotografia.. Następnie wykonaj polecenia.. 3800 rok p.n.e. 3300 rok p.n.e. 2800 rok p.n.e. Praca z osią czasu a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. Następnie wykonaj polecenia.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. BretońskiI.. Jest ono dostępne dla użytkowników posiadających konto "premium".Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie świata i przeczytaj uważnie fragmenty tekstów opisujących wyprawy odkrywców z XV i XVI wieku..

Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania.

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Przyjrzyj się mapie i powiedz, tereny którego państwa przedzielały państwo krzyżackie.. Zaloguj się, by dodać komentarz.. Odpowiedź na zadanie z My i historia 6.. Obszar Niemiec oznaczono kolorem fioletowym.B.. Zapisz w odpowiednich miejscach na mapie nazwy dwóch.. Następnie wykonaj polecenia.. (0 - 2) Podkreśl 2 postulaty ruchu egzekucyjnego.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Historia i społeczeństwoZadanie 1. Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie ukazującej.. Na zamieszczonej obok mapie: 7. b) Za znacz na osi czasu rok, w którym powstały pierwsze sumeryjskie miasta-państwa.. aby uzyskać do niego dostęp (oraz do wszystkich zadań zamieszczonych na naszej.Przyjrzyj się zamieszczonej mapie następnie wykonaj poleceniaa) Zaznacz za pomocą pionowych linii ziemię zagarnięte przez Prusy w wyniku pierwszego rozbioru Polskib) oznaczone pionowymi liniami obszar zajęty przez Rosję w 1793 rokuc) Zamaluj dowolnym kolorem tereny zabrane przez Austrię po trzecim rozbiorze PolskiProszę o szybką odpowiedźDaje najMacie w załączniku Proszę o .Wykonaj polecenia.. Czy ma ktoś do polecenia jakiś klub.. PółnocneA.. A. a) Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie Europy.. 1.Wskaż właściwe dokończenie zdania.. 2.Wyjaśnij,czego dokonał podczas,,potopu'' hetman przedstawiony na ilustracji..

1 marca 2018. Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii Następnie wykonaj polecenia.

Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania.. 60° 60° 60° 60° 30° 150° 90° 30° 30° 90° 150° 30° 30° 30° 0° 0° A Z J A E U R O P A A F R Y K A A M E R Y K A P Ó Ł N O C N A A M E R .Wskaż na mapie Inflanty, które weszły w skład państwa krzyżackiego, należące wcześniej do zakonu kawalerów mieczowych.. @gość rozwiązanie zadania o które pytasz zad.. Obszar ZSRR oznaczono kolorem zielonym.. Bliski Wschód.. Następnie wykonaj polecenia.. Zadanie 3.. 1200 rok 1300 rok 1400 rok 1500 rok XIII Praca z osią czasu a) Uzupełnij oś czasu, wpisując w każde wolne miejsce właściwy wiek.. Nieopodal, na trawiastym wzgórzu, odpoczywało już dwóch młodych wędrowców.. 1.Napisz,kogo przedstawia ilustracja.. Oznaczenie wyprawy Imię i nazwisko odkrywcy Daty wyprawy A.. 1 2 III.Wojny i upadek Rzeczypospolitej Na dobry początek 1 Praca z ilustracją a) Zapisz w wyznaczonych miejscach imiona i nazwiska przedstawionych postaci az or pełnione przez nie funkcje państwowe.. 48 a) Zapisz w wyznaczonych miejscach nazwy (.)1.. 6 ze str. 39 znajduje się już na odrabiamy.pl.. pls szybko.. Starożytna Grecja 3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Następnie wykonaj polecenia.. Skorzystaj z mapy politycznej zamieszczonej w podręczniku na stronie 48. Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie Europy, a następnie wykonaj zadania..

Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.

Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj polecenia str 74. klasa 4 zadanie 9 strona 34 Proszę o szybką odpowiedź daje naj zdj w załącznikuPrzyjrzyj się poniższej mapie i wykonaj .Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii następnie wykonaj polecenia.. R1EEfelRajxzsZapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.Oś czasu: 1384 - Jadwiga Andegaweńska królem Polski, 1385 - unia w Krewie, 1386 - Władysław Jagiełło królem Polski, Zadanie 1 Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Korsyka2.. Na zamieszczonej obok mapie: a) zaznacz literą A nazwę miejscowości, w której utworzono pierwsze na ziemiach polskich arcybiskupstwo, b) podkreśl nazwy miejscowości, w których po zjeździe gnieźnieńskim utworzono biskupstwa, c) zaznacz kolorem czerwonym tereny, które do państwa polskiego włączył Bolesław Chrobry, d) zaznacz kolorem żółtym .Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. a)MorzaPółwyspyWyspy1.. Mężczyzna uwieczniony na zdjęciu to A Romuald Traugutt.Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj ćwiczenie.. 2 Przyjrzyj się zamieszczonemu portretowi.. 1 Na dobry początek Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod .Zadanie 2..

2009-09-26 00:05:18; Przyjrzyj się zamieszczonej fotografii.Następnie wykonaj polecenia.

3.Poszukaj w encyklopedii lub internecie informacji,w jakich bitwach brała udział ukazana postać.Zapisz trzy z nich.,,Moja historia''klVI zeszyt ćwiczeń str.37 zad2 plis to na jutro7.. 1 rok n.e. VIII VII VI V IV III II I I II III IV V VI VII VIII wiek Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu obszar obejmujący wiek, w którym ukształtowały się greckie miasta-państwa.Gość.. 1700 rok 1750 rok 1800 rok Praca z osią czasu a) Wpisz na osi rok, w którym powstały Stany Zjednoczone Ameryki.. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz tę datę na osi czasu.. Następnie wstaw przypisane im litery w odpowiednie kratki pod osią czasu.przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przyklady d) wymien 2 przyczyny które w xv wieku skłoniły europejczyków do organizowania dalekich wypraw oceanicznych bardzo proszę o .Przyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą.. 9 Z W I Ą Z E K W S O W I E C K I R U M U N I A N I E M C Y LITW A NIEMCY ŁOTWA C Z E C H O S Ł O W A C J A WĘGRY AUSTRIA M o r z e ź B a ł t y c k i e Kołobrzeg Gdańsk Bydgoszcz Toruń Płock Łódź Wrocław Częstochowa Starachowice .Przyjrzyj się ilustracji.. Barentsa Odpowiedź na zadanie z Planeta Nowa 6Zadanie 1. Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. b) Umieść na osi rok uchwalenia pierwszej konstytucji na świecie.. Następnie wykonaj polecenia.. jest ono dostępne dla użytkowników posiadających konto "premium".. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj związane z nimi zadania 8-11.. RrLX0FdxrftWc 1 .. aby dać wytchnienie strudzonym zwierzętom i napoić je w przepływającej obok niespiesznie rzece.. w starożytności.. 2013-09-05 20:11:17; Rozpoznaj obiekt przedstawiony na zamieszczonej obok fotografii, a następnie podaj nazwę miasta, w którym się on znajduje.. CzarneB.. 6 ze str. 39 znajduje się już na odrabiamy.pl.. Odczytaj nazwę tych terenów.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. Przyjrzyj się zamieszczonej mapie.b) Podaj nazwy państw leżących zarówno w Europie, jak i w Azji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt