Organizacja ucząca się prezentacja

Pobierz

Szymon Kudła, Centrum Szkoleniowe JET, prezes zarządu i konsultant Jakub Banasiak, Centrum Szkoleniowe JET, współwłaściciel i konsultant Marek Sobociński, Centrum Szkoleniowe JET, współwłaściciel i konsultant W poprzednim artykule zaprezentowano 5 elementów Organizacji Uczącej Się (OUS).Szkoła jako organizacja ucząca się - rola zewnętrznego wsparcia ; L.p.. Stan ten osiąga poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się pracowników.. Organizacyjne uczenie się z perspektywy technicznej postrzega się jako przepływ informacji, ich interpretację i odpowiedź na informacje z we-wnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.. opartej na wiedzy.. Oświataorganizacji uczącej się - jednego z pierwszych powstałych modeli organizacji.. Prezentacja - Szkoła w zmianie - zmiana w szkole---POBIERZ: 3.. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja wybranych wyników badań empirycznych dotyczących zakładu pracy rozpatrywanego w kontekście koncepcji organizacji uczącej się - jednego z pierwszych powstałych modeli organizacji opartej na wiedzy.. Z perspektywy społecznej nacisk kładzie się natomiast na to, w jaki sposób ludzie nadają sens własnym doświadczeniom w pracy.cepcje, jak organizacja ucząca się,fraktalna,wirtualna,sieciowa oraz inteligentna 1.. Zakłada, że rozwój osobowy wiąże się ściśle z in - stytucjami zawodowymi, w których pracownik podejmuje zatrudnienie oraz że występuje silna więź pomiędzy indywidualnym rozwojem człowieka a zmianamijako organizacja ucząca się przez doświadczenie1 (syndrom zmiennych badawczych sprawności organizacyjnej) U źródeł wzrostu zainteresowania pedagogiką resocjalizacyjną Doświadczenie społeczne wskazuje, iż pedagogika resocjalizacyjna jako jedna z dyscyplin pedagogiki specjalnej uzyskuje coraz wyższą rangę..

Zajmujeucząca się".

Organizacja inicjuje i wspiera te działania i sama ciągle się przekształca.Organizacja ucząca się traktuje naukę jako naturalną, integralną część roz - woju człowieka i całego życia.. Nazwa Autor (-rzy) Link; 1.. Stan ten osiąga poprzez otwartość pracowników na nowe idee i trendy oraz stałe doskonalenie się pracowników.. Prezentacja - Nauczyciel w procesie wprowadzania zmian: Zofia Domaradzka-Grochowalska, Joanna Wachowiak: POBIERZ : 2.. Prezentacja - Coaching: Zofia Domaradzka-Grochowalska, Joanna Wachowiak: POBIERZ : 4.Organizacja ucząca się - to jedna z koncepcji, która funkcjonuje w zakresie zarządzania.. P. Senge: Organizacja OUS pracuje zgodnie z tylko jedną zasadą: ciągle weryfikuje swoje doświadczenia i przekształca je w wiedzę istotną z punktu zasadniczych celów istnienia tej organizacji i dostępną dla całej organizacji.ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ Sposoby pozyskiwania wiedzy przez organizację: Socjalizacja (od wiedzy ukrytej do wiedzy ukrytej) Eksternalizacja (od wiedzy ukrytej do jawnej) Kombinacja (od wiedzy jawnej do jawnej) Internalizacja (od wiedzy jawnej do ukrytej) ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ Socjalizacja Dzielenie się doświadczeniem, zdobywanie wiedzy ukrytej bezpośrednio od innych nawet bez używania słów, praca pod okiem nauczyciela, obserwowanie ich, naśladowanie i ćwiczenia.Plik Organizacja ucząca się.ppt na koncie użytkownika klejarka • folder Organizacja ucząca się • Data dodania: 1 sie 2011 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Organizacja ucząca się oznacza organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania [Senge 2006]..

Organizacja ucząca się w świetle koncepcji P. Senge'a.

• Organizacja ucząca się to taka organizacja, która umożliwia, ułatwia i stymuluje naukę wszystkim swoim członkom oraz świadomie przekształca i doskonali zarówno siebie, jak i otoczenie, w którym istnieje, podnoszącOrganizacje uczące się • Tworzą zespoły nauczycieli wspólnie planujących, oceniających i współpracujących(w strukturze pionowej i poziomej) • Skupiają się na uczniach i ich zaangażowaniu w naukę(ocenianie kształtujące) • Zwracają szczególną uwagę na jakość pracy ucznia(analiza wzorów/kotwicowa i analiza porównawcza)Organizacja ucząca się Uczy się rozwijać lepsze produkty/usługi, Uczy się doskonalić procesy, Uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury, Uczy się powiększać zasób wiedzy, posiada mechanizmy promujące nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy, Traktuje każdą działalność jako okazję do uczenia się,Organizacja ucząca się.. Określenie to oznacza organizację zdolną do przystosowywania się do zmiennych warunkówotoczenia dzięki stałemu doskonaleniu się pracowników oraz wskutek ich otwartości na nowe pomysły.. Chris Argyris wskazuje na organizacyjne uczenie się jako proces polegający na rozpoznawaniu i korygowaniu błędów 7.Organizacja, w której główną rolę odgrywa dostosowanie się i promocja działań skierowanych na indywidualne, zespołowe i organizacyjne uczenie się 2006 B. Mikuła uczenie się Organizacja, która w sposób permanentny, zaplanowany, realizuje i doskonali proces organizacyjnego uczenia się 2009 J. Rokita adaptacjaOrganizacja ucząca się - określenie zaproponowane przez Petera Senge, oznaczające organizację zdolną do uczenia się, adaptującą się do zmiennych warunków funkcjonowania ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt