Odmiana nazw miejscowych ćwiczenia

Pobierz

Nazwy miast i wsi nie wzięły się znikąd - wszystkie wywodzą się z jakiejś podstawy znaczeniowej.. Otwórz podręcznik oraz wykonaj zadanie "Na rozgrzewkę".. Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP) Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.) Zobacz też: Odmiana nazw polskich miejscowości.Koło Częstochowy w gminie Wręczyca Wielka znajduje się miejscowość o nazwie Kalej.. Nazwy własne a nazwy pospolite.. Odmiana przymiotników, zaimków, liczebników.. Jednak nawet budowa gramatyczna, która jest pierwszym sygnałem tego, jaki wzorzec odmiany należy zastosować, bywa niejasna.Problemów nastręczać mogą dwa różne wzorce odmiany nazw miejscowych: rzeczownikowa i przymiotnikowa.. Chcę zaznaczyć, że miejscowi odmieniają nazwę jak rzeczownik żeński (Kalej, Kalei, Kalei, Kalej, Kaleją, Kalei, Kalej).. Utwórzcie przymiotniki od podanych nazw państw i zapiszcie je w odpowiednich miejscach.. Nie odmieniamy więc takich nazw jak na przykład: Baku, Tokio, Toronto, Acapulco, Chicago, Chile, Delhi, Haiti, Calgary, Idaho, New Jersey, Peru, Kilimandżaro.Temat: Skąd jesteś?. Jak ją odmieniać: blanowicki czy blanowski, jak mówi większość mieszkańców dzielnicy?. Wykonajcie ćwiczenie 1/101.. Oto nazwy miast zakończone na -na i -owa , które odmieniają się jak przymiotniki: Istebna, Iwiczna, Kamienna, Kolbuszowa, Krzyżowa, Limanowa, Lipowa, Łęczna, Łubna, Łużna, Nowa, Osieczna, Piwniczna, Szczytna .3..

Odmiana nazw miejscowych.

Reguły i schematy odmiany.. (odmiana imion i nazwisk obcego pochodzenia) Ogólne zasady odmiany imion i nazwisk obcego pochodzenia można znaleźć w każdym słowniku ortograficznym, jak choćby w tym udostępnionym w internecie przez PWN.. Ćwiczenia.Odmiana nazw własnych, w tym nazw miejscowych, rządzi się często od-miennymi zasadami niż fleksja wyrazów pospolitych.. Obszerną listę tego typu nazw własnych (a także nazw geograficznych) i ich form deklinacyjnych zawiera również aneks do Słownika .utworzonych od nazw miejscowych).. Odmiana podanych nazw miejscowych: Odpowiedź na zadanie z Język polski 8Odmiana nazw miejscowych dokonuje się poprzez wybór typów odmiany ze względu na część mowy.. Zapisz w zeszycie notatkę: Nazwy miejscowości, ze względu na ich pochodzenie, dzielimy na: - nazwy topograficzne, np. Międzylesie, -nazwy kulturowe, np. Kuźnice,Na to, jak odmieniać daną nazwę miejscową, oprócz budowy gramatycznej wpływa wiele czynników: etymologia, historia rozwoju danej nazwy czy wreszcie tradycja lokalna.. Mnie się wydaje, że Kalej to rodzaj męski.. Otwórzcie podręcznik na stronie 182 i zapoznajcie się z informacjami w tabelkach.. Pytanie nie dotyczy odmiany, bo nie idzie tu o formy przypadków (Blanowic, Blanowicom, Blanowicami, Blanowicach), lecz o tworzenie przymiotników od tej nazwy miejscowej.odmiana obcych nazw miejscowych..

Dzisiaj nazw miejscowych ciąg dalszy.

Nazwy miejscowe to przede wszystkim nazwy miast, wsi, przysiółków.. Liczebniki nieokreślone i ułamkowe.. Dzień dobry.. Odmiana imion i nazwisk, przeczytać.. Odnotowujemy wiele nazw własnych istniejących tylko w formalnej liczbie mnogiej, np.: Mosty, Kretowiny, Mamry (jezioro), Karpaty, Tatry.. W zdaniu należy odmieniać oba człony tej nazwy, np. Byłem w Skarżysku-Kamiennej.. Nie odmieniają się te nazwy miejscowe, których ze względu na ich zakończenie nie można dostosować do polskich wzorców deklinacyjnych.. Zapisz w zeszycie temat oraz datę dzisiejszej lekcji.. Przeczytajcie tekst podręcznika str. 85-86.. Nazwy złożone - jak odmieniać?. Austria, Włochy, Szwajcaria, Finlandia, Egipt, Anglia .Niektóre nazwy miejscowe nie odmieniają się!. Męską odmianę stosuja .Ćwiczenie 1.. 5.Formy gramatyczne rzeczownika- ćwiczenie.. Inna końcówka niż wape - latywach, jako cecha gramatyki onomastycznej, jest wyróżnikiem nazwowości przeciwstawiającym odmianę nazw miejscowych fleksji apelatywów.Nazwy żeńskie tworzymy za pomocą przyrostków: -ka, -anka.. Poprawność w zakresie deklinacji przymiotnikowo-zaimkowej.. Ćwiczenia.. Przyczynami tego stanu są czynniki różnego typu, między innymi systemowe, historyczne czy społeczne.Klasyfikacja nazw miejscowych..

- o pochodzeniu nazw miejscowych.

Uzupełnieniem scenariusza jest karta pracy.Ćwiczenie 2.. Zakres użycia liczebników zbiorowych.. Dwurodzajowość nazwisk (i związana z nią także różna odmiana tego samego nazwiska u kobiety i u mężczyzny, np.: Maria Koczek, Marii Koczek, ale Adam Koczek, Adama Koczka).. byłbym wdzięczny za wyjaśnienie, jak odmieniać nazwy własne r. żeńskiego z innych j. słowiańskich, które mają końcówkę wskazującą w polskim r. męski.Odmiana imion i nazwisk polskich oraz obcych.. Niektóre polskie nazwy miejscowe rodzaju męskiego mają w dopełniaczu końcówkę -u, np. Sopotu, Piszu, Kołobrzegu, Białegostoku.Problematyczne nazwy miejsowowści.. Liczebniki główne a porządkowe.. Preferuję wycinanie, dobieranie w pary i przyklejanie w zeszycie.nazw miejscowych Odmiana PNM sprawia więcej kłopotów niż posługiwanie się nazwami po-spolitymi czy nazwami własnymi innego typu (na przykład polskimi imionami czy nazwiskami), a nawet — paradoksalnie — obcymi nazwami miejscowymi5.. ZADANIE 1 Sprawdźcie, gdzie się urodzili twórcy literatury polskiej wskazani w ramce.Ogólna zasada doboru końcówek w dopełniaczu męskich nazw miejscowych jest taka: nazwy polskie mają końcówkę -a (Lublina, Krakowa, Poznania), nazwy obce - końcówkę -u (Londynu, Madrytu Sztokholmu).Od tej zasady jest jednak sporo wyjątków..

Poznajemy wzory odmiany nazw miejscowych.

R19OnkfKSxJY8 1. zadanie interaktywne.. Wielką literą piszemy: nazwy mieszkańców planet, kontynentów, krajów, krain historycznych, prowincji, dzielnic kraju.. Zapiszcie do zeszytu i zapamiętajcie zasadę pisowni tych przymiotników (ramka).. Małą literą piszemy nazwy mieszkańców miast, wsi, osad, dzielnic miejskich.. Odmiana nazw miejscowych, przeczytać.równorzędnych, np. Lądek-Zdrój, Skarżysko-Kamienna.. Pisownia nazw mieszkańców.. Przeczytaj w podręczniku informacje o pochodzeniu nazw miejscowych (str. 182).Plik zawiera scenariusz lekcji 78.. Nazwy osobowe, przeczytać.. Teraz wykonaj następujące zadania: Polecenie 2, 3 i 8 strona 271-272Nazwy geograficzne spolszczone Obowiązuje zasada odmieniania nazwy, jeśli tylko da się ją włączyć do określonego wzorca odmiany.Mimo to jednak, na mocy zwyczaju, liczne nazwy miejscowe pozostają nieodmienne.. Odmiana nazw geograficznych spolszczonych opiera się na tych samych zasadach co odmiana rzeczowników pospolitych oraz rodzimych nazw własnych, chociaż w wielu wypadkach trudno .. Czasem intuicyjnie łatwo nam odkryć, jaki jest źródłosłów danej nazwy, a czasem zmiany w słowie są tak daleko idące, że współcześnie tej podstawy nie wyczuwamy (wtedy zazwyczaj sięgamy po słownik nazw .Ogólna zasada doboru końcówek w dopełniaczu męskich nazw miejscowych jest taka: nazwy polskie mają końcówkę -a (Lublina, Krakowa, Poznania), nazwy obce - końcówkę -u (Londynu, Madrytu Sztokholmu).Od tej zasady jest jednak sporo wyjątków.. rzeczownikowa żeńska zakończona na -a; rzeczownikowa męska zwykle zakończone na spółgłoskę; rzeczownikowa nijaka -e, -o; Odmiana rzeczownikowa męska nazw miejscowych polega na ustaleniu twardości, lub miękkości tematu w dopełniaczu.2.. Odczytajcie powstałe związki wyrazowe i wyjaśnijcie ich znaczenie.. Nazwa miejscowości: Podaj pełną nazwę miejscowości (oficjalną, w mianowniku), np. Warszawa, Nakło nad Notecią, Kędzierzyn-Koźle.Lekcja 31-03-21 Temat: Gdziekolwiek będziesz… Nazwy miejscowe i ich odmiana.. Zapiszcie do zeszytu i zapamiętajcie zasadę pisowni nazw mieszkańców miast, wsi, państw, kontynentów (ramka .Temat: Nazwy miejscowe i ich odmiana.. Niektóre polskie nazwy miejscowe rodzaju męskiego mają w dopełniaczu końcówkę -u, np. Sopotu, Piszu, Kołobrzegu, Białegostoku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt