Wyjaśnij jak należy gasić zarzewie ognia

Pobierz

Pamiętaj jednak, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.. Zadanie.. - piasku.. Informacje o książce.. Działania gaśnicy nie można przerwać.. (pp 2.6) uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.. • Dzwoń bezpośrednio z miejsca zdarzenia, inne osoby nie są w stanie dostarczyć pełnych informacji.. Zanim przystąpisz do jakichkolwiek czynności, zaalarmuj odpowiednie służby.Przedmiot.. Średnia: 4.3.. Podczas gaszenia gaśnica staje sie bardzo zimna, dlatego należy trzymać za uchwyty.Po uruchomieniu gaśnicy, czyli po uderzeniu zbijakiem o twardy przedmiot, następuje zmieszanie obu cieczy, wydzielanie dużej ilości węgla, tworzenie się piany i podwyższenie ciśnienia, które wy-rzuca pianę na zewnątrz.. Jeżeli znasz inne znaczenia pasujące do hasła "zarzewie ognia" możesz dodać je za pomocą formularza dostępnego w opcji Dodaj nowy.Pamiętaj, aby definicje były krótkie i trafne.wyjaśnia jak należy gasić odzież palącą się na człowieku Uczeń wyjaśnia znaczenie terminu "ewakuacja", wymienia najczęstsze przyczyny pożarów, wymienia podstawowe środki gaśnicze, wyjaśnia jak należy gasić zarzewie ognia Uczeń omawia przyczyny powodzi, charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i okolicy,• B - wyjaśnić jak należy gasić zarzewie ognia, • C - wyjaśnić jak należy gasić odzież palącą się na człowieku, • D - zaproponować działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu pożarów..

(pp 2.6)•Wyjaśnia jak należy gasić zarzewie ognia.

Przedstaw listę przedmiotów, (5 przedmiotów) które należy spakować przed ewakuacją, pamiętając o ograniczonym bagażu.Gasząc zarzewie ognia w przedziale silnika samochodu za pomocą gaśnicy należy: podnieść maskę na jak najmniejszą wysokość i opróżnić całkowicie gaśnicę - kierując strumień środka gaśniczego na przedział silnika, następnie maskę opuścić do pozycji wyjściowej.. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. Gasimy pożary grupy A i B Gaśnica śniegowa - zawiera skroplony CO2.. W naszym leksykonie krzyżówkowym dla hasła "zarzewie ognia" znajdują się 2 odpowiedzi do krzyżówki.. odpowiedział (a) 29.01.2012 o 17:24. wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia; 2.6. wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku; 2.7. omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof komunikacyjnych, technicznych i innych; 2.8. uzasadnia potrzebę przeciwdziałania panice.. Jeśli ogień jest mały można go zadusić kocem gaśniczym.. (pp 2.8) Cele lekcji: podniesienie świadomości ewentualnego zagrożenia pożarowego m.in. w domu, w szkole; uświadomienie działań jakie należy podjąć w sytuacji .wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku oraz jak należy gasić zarzewie ognia omawia zasady zachowania się podczas wypadków i katastrof (komunikacyjnych, innych) wymienia kolejne ogniwa łańcucha przeżycia; omawia ich znaczenie wyjaśnia, jak działa w Polsce system ratowniczyDzisiaj zabieram Was w krainę, gdzie przez 5 lat nie było ludzi.Odkąd pojawili się tam ludzie zaczęły się problemy.Jednym słowem, kto jest największym szkodn.W przypadku zapalenia się odzieży na człowieku nie wolno pozwolić mu na paniczną ucieczkę..

Czym należy gasić zarzewie ognia?

Uruchamiamy przez odkręcenie kurka, a gaśnica jest koloru srebrnego.. Po zrealizowaniu tematu "Zagrożenie powodziowe" uczeń powinien : • A - wiedzieć co to jest powódź i wymienić jej .wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia.. Źródła promieniowania jądrowego i jego skutki.. Wyjaśnia jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.. Trzeba jak najszybciej odizolować go od źródła pożaru, położyć na ziemi, a następnie zdusić ogień kołdrą, kocem czy np. mokrym płaszczem, zaczynając od strony głowy.. - Zarzewie ognia - Pytania i odpowiedzi - EDBNapisz, jak należy gasić zarzewie ognia.. Muxakara i 120 innych użytkowników uznało tę odpowiedź za pomocną.. Zadanie można rozwiązać w następujący sposób: Gasząc zarzewie (źródło) ognia, należy odciąć dopływ powietrza.. Pożar to niekontrolowany proces palenia i rozprzestrzeniania się ognia w miejscu do tego nieprzeznaczonym.. Oto kilka ważnych informacji, o których musisz pamiętać.. Proszę czekać.. Przesunięcie wykresu f(x)=x2-4*x+1 o wektor c=[0,3].PILNE NA JUTRO!. (pp 2.5) wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.. Uczeń:Hasło do krzyżówki "zarzewie ognia" w leksykonie krzyżówkowym.. (pp 2.1) - charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i najbliższej okolicy.. - gaśnicą proszkową..

Dziękuję 79. star.Wyjaśnij, jak należy gasić zarzewie ognia.

Podręcznik Żyję i działam bezpiecznie.Wyjaśnij jak należy gasić zarzewie ognia .. (pp 2.5) - wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.. Chcąc użyć gaśnicy samochodowej (proszkowej) bez manometru (ciśnieniomierza), należy: zerwać zawleczkę,Gaśnica pianowa - należy wbić zbijek i odwrócić do góry dnem.. Mari;*123. odpowiedział (a) 14.12.2013 o 21:34.. - kocem gaśniczym.. Zadanie można rozwiązać w następujący sposób: Gasząc zarzewie (źródło) ognia, należy odciąć dopływ powietrza.. Przekształcenie f(x)=x2+x do postaci kanonicznej.. Zagrożenia występujące podczas pożaru: utrata zdrowia i życia ludzi;wyjaśnia jak należy gasić odzież palącą się na człowieku Uczeń wyjaśnia znaczenie terminu "ewakuacja", wymienia najczęstsze przyczyny pożarów, wymienia podstawowe środki gaśnicze, wyjaśnia jak należy gasić zarzewie ognia Uczeń omawia przyczyny powodzi, charakteryzuje zagrożenia pożarowe w domu, szkole i okolicy,wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku omawia zasady za-chowania się podczas wypadków i katastrof (komunikacyjnych, in-nych) wymienia główne przesłanki do podjęcia ewakuacji spontanicznej Uczeń: wymienia zadania organów państwa w zakresie2.5.. Zagadnienia z podstawy programowej: Uczeń: - przedstawia typowe zagrożenia zdrowia i życia podczas pożaru..

Wyjaśnia jak należy gasić odzież palącą się na człowieku.

Aby móc gasić zarzewie ognia należy użyć gaśnicy proszkowej, koca gaśniczego lub piasku.. Zgłoś pożar odpowiednim służbom.. Jeżeli zaczyna się palić coś w domu, można wyrzucić to za okno, a jeśli to minimalny płomień można zgasić depcząc.blocked.. Gaśnica śniegowa Przeznaczona do gaszenia pożarów grupy B, C i D.Czas realizacji: 45min.. Pokaż więcej.Zarzenie ognia nalezy gasić za pomocą : - wody.. W ostateczności ogień można ugasić, polewając obficie wodą.-wyjaśnia jak należy gasić zarzewie ognia-wyjaśnia, jak należy gasić odzież palącą się na człowieku-wyjaśnia znaczenie terminu ewakuacja-potrafi określić jakie substancje można gasić wodą a jakie nie Ocena dostateczna Uczeń:-charakteryzuje najczęstsze sytuacje stanowiące zagrożenie dla jednostki (pp 2.4) - wyjaśnia, jak należy gasić zarzewie ognia.. Zarzewie ognia należy gasić za pomocą gaśnicy proszkowej.Jak należy gasić zarzewie ognia?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt