Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 2020

Pobierz

1 Realizacja zadań z Programu profilaktyki 1 Prowadzenie ogólnych działań diagnostycznych dotyczących uczniów 2 .Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu rok szkolny 2019/2020 Zgodnie z ideą wolontariatu, wolontariusze wraz z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia.. w roku szkolnym 2016/17.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Zważywszy na szczególny rodzaj pracy pedagoga i psychologa trudnym wydaje się być zorganizowanie pomocy bez możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami.. Grupa "Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Zespół Szkół nr 6 im.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. W bieżącym półroczu swą działalnością opiekuńczo- wychowawczą objęto 100 uczniów klas I-III.Opublikowano w Rok szkolny 2020/2021, SK PTSM - 2020/2021, Świetlica - wydarzenia 2020/2021 Wyniki konkursu "Najpiękniejsze życzenia bożonarodzeniowe" Opublikowano 22 grudnia 2020 przez Administrator SPKDo psychologa szkolnego przychodzą także rodzice, to kolejna grupa, z którą trzeba współpracować.. przerwa 15 min 1.. Zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zajęć świetlicowych, które uwzględniają ich potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów .Praca pedagoga w realiach szkolnych w roku szkolnym 2019/2020..

Koniec roku szkolnego 2019/2020.

na rok szkolny 2020/2021.. Dzięki czemu, więcej czasu będziemy mogli "marnować" na pracę z uczniami niż na pracę nad dokumentacją .2 Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego Strona 2 z 5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (ze zm.).. To jest bardziej niż pewne, że dokumentacji w naszej pracy nie brak.8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc Monitorowanie realizacji podstawy programowej w szkole .Plan pracy psychologa szkolnego.. Opieką byli objęci zarówno uczniowie gimnazjum jak i liceum.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. najlepszych specjalistów oraz dostęp do numerów archiwalnych podejmujących tematy związane m.in. z codzienną pracą pedagoga i psychologa szkolnego, problemami .Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - I semestr Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym oraz przydzielonym zakresem obowiązków na stanowisku pedagoga, praca koncentrowała się wokół następujących obszarów: I..

... Czas pracy pedagoga szkolnego reguluje art. 42 ust.

Darmowy e-book możesz pobrać tutaj>>PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 2020/2021 LP.. 8.55-9.40 / przerwa 10 minSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy .. z obowiązującym Rozporządzeniem o zadaniach pedagoga szkolnego), główne kierunki pracy na bieżący rok szkolny, planowałam czynności związane z organizacją warsztatów, szkoleń prowadzonych przez specjalistów.. Przygotowanie zestawu zadań i schematu punktowania na szkolny konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym.. 7 pkt 3b Karty Nauczyciela.. Zgodnie z tym przepisem pensum pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno .SPRAWOZDANIE Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z I SEMESTRU DZIECI 6‑LETNICH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 - GRUPA KOTKI..

... może uda nam się wspólnie stworzyć idealny plan pracy dla psychologów szkolnych.

Wcale się nie cieszę, że w pedagogicznej rzeczywistości zjawił się nowy dokument.. 1. Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów klas pierwszych [analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiadySprawozdanie podsumowujące pracę pedagoga w roku szkolnym 2017/2018 995 Mijający rok szkolny, który czeka na podsumowanie, nie należał do najspokojniejszych.. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ichPodstrony Szkoły Podstawowej im.. Wnioski do pracy w nowym roku szkolnym z uwzględnieniem rekomendacji dotyczących zdalnego nauczania w sytuacji, gdyby miało być kontynuowane: .Plan pracy psychologa i pedagoga szkolnego na rok szkolny 2019/2020 powstał w oparciu o przepisy prawa oświatowego, obowiązujące dokumenty wewnątrzszkolne, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 oraz wnioski i rekomendacje z realizacji zadań przez psychologa w roku szkolnym 2018/2019.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych .oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017, priorytety dyrektora szkoły w roku szkolnym 2016/2017oraz wnioski i rekomendacje z realizacji zadań przez psychologa w roku szkolnym 2015/2016..

W ramach współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie, prowadziłam dyżur psychologiczny w szkole.

Jak prawidłowo napisać sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego 9 czerwca 2015 / 3 komentarze Koniec roku szkolnego za pasem dlatego jak co roku przypominam temat pisania sprawozdań, z myślą o tych, którym brakuje konkretnych wytycznych lub doświadczenia w pisaniu tego rodzaju tekstów.Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa i pedagoga szkolnego z pracy w I semestrze roku 2020/2021 Dodano: 7 stycznia 2021 Dyrektor szkoły lub przedszkola może zatwierdzić i wdrożyć jednolity, wewnątrzszkolny wzór podsumowania pracy semestralnej pedagoga oraz psychologa.SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Author: ZSP Last modified by: Nauczyciel Created Date: 1/13/2020 9:49:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJSprawozdanie z pracy psychologa .. Wiem, że wielu z Was radzi sobie w tej trudnej sytuacji analizując dostępne narzędzia i poszukując własnych rozwiązań.Sprawozdanie z pracy zdalnej - a po co to komu?. Przeprowadzenie w szkole gminnego etapu konkursu matematycznego .. pracy w szkole z dziećmi.Sprawozdanie z pracy psychologa Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. W .PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM .. Janusza Korczaka w Kleszczowie.. 2013 nr 0 poz.532)SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 Opieka świetlicowa stanowi zadanie statutowe szkoły.. ZADANIA SPOSÓB REALIZCJI TERMIN KLASA / TYP SZKOŁY OSOBY WSPOMAGAJĄCE 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. Podsumowując - po co psycholog w szkole?. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach (Dz.U.. Psycholog ma pomagać młodzieży w uporaniu się z dojrzewaniem, dorastaniem, stawaniem się człowiekiem myślącym samodzielnie i w zgodzie z własnymi wartościami oraz z poszanowaniem ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt