Współczynnik giniego interpretacja

Pobierz

Jeśli osiągnie wartość 0 to znaczy, że wszyscy mielibyśmy ten sam dochód.. Wartość 1 oznaczałaby, że tylko ja zarabiam, a wszyscy inni nie wiedzą co się dzieje i zaczynają palić meble w grudniu.Współczynnik Giniego należy interpretować w ten sposób, że im jest wyższy tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.. Jest używana jako miernik nierówności ekonomicznych, mierzący rozkład dochodów w populacji.. Termin "Krzywa ROC" wywodzi się z teorii detekcji sygnałów, której zadaniem jest odróżnienie sygnału będącego informacją (np. sygnały z maszyn / urządzeń elektronicznych, bodźce pochodzące z organizmów żywych) od wzorców przypadkowych nie zawierających informacji (szum, tło, aktywność losowa).Współczynnik Giniego, wskaźnik Giniego, indeks Giniego - stosowana w statystyce miara koncentracji (nierównomierności) rozkładu zmiennej losowej.. Ponieważ podejrzewam, że nie wszyscy posiedli wiedzę, co tak naprawdę to pojęcie sobą reprezentuje, pokażmy jego działanie na przykładach, a także prawdziwe dane statystyczne.Współczynnik Giniego (inaczej wskaźnik Giniego) przez wiele osób jest uznawany za ważniejszą miarę gospodarki kraju i świata niż Produkt Krajowy Brutto.. Ale dość specyficzna miara koncentracji, która .Współczynnik Giniego jest miarą nierówności rozkładu dochodów.. W Stanach Zjednoczonych wynosił on w 2011 roku 0,45.Współczynnik Giniego, który jest najczęściej używaną miarą, w 2017 roku wyniósł niespełna 0,3 pkt..

I wyszło, że współczynnik Giniego jest znacznie wyższy i wynosi 0,51.

Wskaźnik ten osiągnąłby wartość 0 (rozkład jednorodny), gdyby wszystkie osoby miały ten sam dochód, natomiast wartość 1, gdyby wszystkie osoby poza jedną miały dochód zerowy.WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO.. Biorąc pod uwagę wartości tego miernika, można zauważyć, że w latach 2005-2013 obserwowano systematyczne zmniejszanie się nierówności dochodowych w Polsce (rysunek 1).Indeks Giniego lub współczynnik Giniego to statystyczna miara dystrybucji, która została opracowana przez włoskiego statystykę Corrado Giniego w 1912 roku.. Skąd takie różnice?feminizacji współczynnik Giniego współczynnik humanistyczny współczynnik kierunkowy prostej współczynnik korelacji Pearsona współczynnik kształtu przebiegu średniego dochodu najbogatszych 20 do najbiedniejszych 20 ludności Gini Współczynnik Giniego UN: Dane ONZ CIA: Dane według CIA - The World Factbook GPI: Dane rozdysponowanie wartości cechy pomiędzy elementy próby losowej .Współczynnik Giniego został opracowany przez statystyka i socjologa Corrado Giniego.. Współczynnik może przyjmować dowolne wartości od 0 do 1 (lub od 0% do 100%)..

Skala współczynnika Giniego wyrażona jest w procentach i zawarta w przedziale od 0 do 100.Współczynnik Giniego.

Współczynniki Theila 5.. Współczynnik Giniego mierzy nierówność między wartościami rozkładu częstotliwości (na przykład poziomy dochodów).. Współczynnik Giniego stanowi dwukrotność pola obszaru pomiędzy krzywą Lorenza a przekątną kwadratu jednostkowego.. Linia 45 stopni w ten sposób mówi o skonsumowaniu kapitału własnego płac.Współczynnik Giniego, czyli o nierówności dochodów.. Współczynnik zró żnicowania decylowego 6.2.Współczynnik Giniego jest uważany za najlepszy i najbardziej miarodajny wskaź-nik opisujący wewnątrzpaństwowe nierówności dochodowe.. Wskaźnik Giniego, oparty na krzywej Lorenza, pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa - należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.. Chcę jednak w kilku słowach opowiedzieć, co to jest, ponieważ także jest często wymieniany jako miara koncentracji.. Definicja: By zmierzyć stan nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę nierówności.. Liczne teorie próbują wyjaśnić w jaki sposób powstają nierówności dochodów, natomiast mierniki nierówności dochodów zapewniają system pomiaru stosowany do określania .Współczynnik Giniego jest doskonałą miarą jakości modelu i może być interpretowany jako % "idealności" danego modelu predykcyjnego..

Jeżeli bok kwadratu ma długość 1, to współczynnik Giniego jest równy podwojonemu polu obszaru oznaczonego przez a.

Wskaźnik Giniego pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa - należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.. Miary nierówno ści wykorzystuj ące poj ęcie entropii w teorii informacji 4.1.. Współczynnik Giniego określa relację skumulowanego udziału populacji uszeregowa-nej według wartości cechy do skumulowanego udziału tej cechy.. Miary oparte na kwantylach rozkładu dochodu 6.1.. W przypadku gdy bok kwadratu jest różny od 1 (krzywa Lorenza jest nieznormalizowana), wzór przyjmuje postać: \({\displaystyle G={ rac {a}{a+b}},}\)Jak tłumaczyć «współczynnik giniego interpretacja statystyka - the Gini coefficient the interpretation of statistics» Add an external link to your content for freeW Polsce w latach 2004-2013 obserwowano znaczące zmniejszenie nierówności dochodowych i spadek współczynnika Giniego z 37,6 proc. do 30 proc., ale są one ciągle wyższe od szeregu krajów .Interpretacja graficzna.. Współczynnik mieści się w zakresie od 0 (lub 0%) do 1 (lub 100%), przy czym 0 oznacza doskonałą .Wskaźnik Giniego, oparty na krzywej Lorenza, pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa - należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe..

O współczynniku Giniego nie będę się dzisiaj szczególnie rozpisywać - temat ten być może doczeka się w przyszłości własnego artykułu.

Zobacz też:WSPÓŁCZYNNIK KONCENTRACJI GINIEGO (czasami zwany współczynnikiem koncentracji Lorenza) bazuje na polu powierzchni figury zawartej miedzy˛ krzywa˛Lorenza a linia˛równomiernego podziału (tzw. powierzchni Lorenza).Współczynnik Giniego.. Wskaźnik Giniego, oparty na krzywej Lorenza, pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa.. Interpretacja graficzna.. Współczynnik Giniego 3.2.. W Stanach Zjednoczonych wynosił on w 2011 roku 0,45.Współczynnik Giniego jest na ogół charakteryzowany liczbowo w zależności od zakrętu Lorenza, który określa zakres całkowitego wynagrodzenia ludności (y-pivot), który jest w sumie zarobiony przez podstawę x% ludności.. Tymczasem resort finansów zebrał dane z połączonych baz ministerstwa i ZUS-u za 2016 rok.. Zerowy współczynnik Giniego wyraża idealną równość, gdzie wszystkie wartości są takie same (na przykład, gdy każdy ma taki sam dochód).Współczynnik Giniego jest jedną z najczęściej stosowanych miar nierówności ekonomicznych.. Współczynnik Schutza 4.. Miary nierówno ści bazuj ące na funkcji dobrobytu 5.1.. Współczynnik Atkinsona 6.. Im większy wskaźnik Giniego tym lepiej; Wartość wskaźnika Giniego nie zależy od apriori (teoretycznie), w praktyce trudniej o silny model jeśli apriori jest duże; Gini = 100% dla modelu teoretycznie idealnegoReceiver Operating Characteristic - Krzywa ROC - geneza nazwy.. W Stanach wynosił on w 2005 roku 0,41.Mierniki nierówności dochodowych są wykorzystywane przez badaczy społecznych do mierzenia rozkładu dochodu i nierówności ekonomicznych między uczestnikami danej gospodarki (danego kraju, całego świata).. W przypadku, gdy bok kwadratu jest różny od 1 (krzywa Lorenza jest .. Jeżeli bok kwadratu ma długość 1, to wskaźnik Giniego jest równy podwojonemu polu obszaru a.ekonomistów (współczynniki Giniego, Hirschmana-Herfindahla, Theila,) oraz klasyczną miarę zróżnicowania rozkładu cechy, czyli współczynnik zmienności.. Jest on obliczany jako3.1.. Współczynnik zerowy wskazuje na idealnie równy rozkład dochodów lub bogactwa.Interpretacja graficzna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt