I wojna światowa notatka tomaszewska

Pobierz

Kampania wrześniowa.. Droga do zwycięstwa.. Mają one Wam pomóc, ale nie zwalniają z obowiązku notowania czy czytania podręcznika.. Przełom XIX/XX wieku -światowe mocarstwa: -Wielka Brytania ,Francja ,Rosja ,Austro-Węgry ,Niemcy ,Włochy ,Stany Zjednoczone, Japonia.. Stare Liceum.. Zamachu dokonał Gawriło Princip z organizacji "Czarna Ręka" wspieranej przez wywiad serbski.. Wojna w Afryce, na Atlantyku i na Dalekim Wschodzie ; Temat 4.. Przyczyny wybuchu I wojny światowej.. Stronami byli narodowcy (Kuomintang) kierowany przez Czang Kaj-szeka oraz Komunistyczna Partia Chin pod wodzą Mao Tse-tunga.. Proszę pamiętać, że obowiązuje Was zarówno treść podręcznika jak i treści przekazywane przez nauczyciela podczas lekcji.3a.. Wojna poza Europą - Afryka, Atlantyk, Daleki Wschód - notatka minimum 1.. Wychodzą oni z założenia, że dwie wojny światowe, które były toczone w tych latach stanowią tak .Historia, kl. 7Tematem lekcji jest sprawa polska podczas I wojny światowej.. "Poznać przeszłość.Wiek XX" - autorzy Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.. Swiat w okresie międzywojennym.. I LO Poziom Podstawowy - Nowa Era.. Zabójstwo w Sarajewie i początek I wojny światowej 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina) został zaatakowany następca tronu Austro - Węgier Franciszek Ferdynand z małżonką.. W tym samym roku Niemcy podpisały z Japonią Pakt AntykominternowskiI wojna światowa - notatki..

I wojna wiatowa ; 1.

Społeczeństwo .Pierwsza wojna światowa notatki.. Nowe ruchy polityczne na ziemiach polskich - notatka ; 9.. Ekspansja ZSRS i III Rzeszy.. dział: Wydarzenia polityczne, militarne, społeczne i religijne.. Sprawa polska podczas II wojny światowej: 2a.. Zamieszczam materiały do podręcznika Wydawnictwa Nowa Era.. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I wojny światowej był zamach na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda przez Gawrila Principa.. Koniec II wojny światowej: Temat 6.. 1. wiat po I wojnie wiatowej.. Swiat na drodze ku wojnie - notatka ; Dział VI.. Wybuch wojny a. zamach w Sarajewie na austriackiego następcę tronu arcyksięcia Franciszka Ferdynanda Habsburga - 2 8 VI 1914 r., przeprowadzony przez serbskich nacjonalistów b. wystosowanie przez Austro-Węgry wobec Serbii ultimatum - żądań pod groźbą zastosowania środków przymusu w razie ich niespełnieniaI Wojna Światowa - powtórka, streszczenie z Śladami przeszłości.. Polityka okupacyjna III Rzeszy.. Straty Niemiec zmusily władców auto wegier i Niemiec do wydania dekretu ze z ziem zaboru ruskiego powstanie Królestwo Polskiego.. Nacjonalizm ?. Rozwój gospodarczy ziem polskich - notatka ; 6.. - konflikty między mocarstwami: sytuacja na Bałkanach (kocioł bałkański), walka o wpływy kolonialne, wyścig zbrojeń..

II wojna światowa.

Społeczeństwo polskie podczas okupacji: Temat 7.. Lekcja powtórzeniowa - Dział V.. Polityka okupacyjna III Rzeszy: 4.. Lekcja live z historii o 15:00 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej.. Wojna poza Europą w latach .. epoka: Współczesność.. Narodziny faszyzmu ; 3.8.. Na stronie tej znajdą się: prezntacje, podsumowania, notatki czy wykłady - jednym .1 5.. Świat po II wojnie światowej.. Od roku 1936 III Rzesza otwarcie zaczęła łamad postanowienia traktatu wersalskiego dotyczące demilitaryzacji Niemiec.. Wojna jakiej nie znał dotychczas świat zniszczyła panujący dotąd porządek.. 23 lipca 1914 r.GG .. Wojna w Afryce a) ekspansja Włoch w Afryce 1940 r. cele Benito Mussoliniego - odbudowanie Imperium Rzymskiego i przekształcenie Morza Śródziemnego w morze zamknięte; zdobycie Egiptu i brytyjską częśd Somalii.4.. Historia - notatki z lekcji.. Jednak Amerykanie z niepokojem śledzili agresywną politykę militaryzmu japońskiego.I Wojna Światowa rozpoczęła nową epokę.. - Rząd RP na uchodźstwie [35.1] - Polacy na frontach II wojny światowej [35.2] - Polityka mocarstw wobec Polski w latach [35.3] 36.. W ciągu zaledwie kilku dni lokalny konflikt austriacko-serbski przekształcił się w wojnę o zasięgu europejskim.Polska w przededniu II wojny światowej ..

notatka do zeszytu 1.

- Trójprzymierze - porozumienie zawarte pomiędzy Niemcami, Włochami i Austro-Węgrami.I wojna światowa była nazywana "wojną, która zakończy wszystkie wojny", niestety, jak dobrze wiemy, okazało się to nieprawdą.. Polityka okupacyjna Niemiec ; Temat 5.. Wojnę wywołała rosyjska ekspansja, a Rosja przegrała ją w wyniku starcia się ze sprawnymi i dobrze wyposażonymi technicznie armiami państw zachodnich oraz w wyniku wewnętrznej korupcji i kradzieży w .Początek wojny na Dalekim Wschodzie.. W zaborze pruskim i austriackim - notatka ; 5.. Rosnące sprzeczności między największymi mocarstwami narastały stopniowo od lat siedemdziesiątych XIX w.. Atak niemiecki na ZSRS.. Pop.Wybuch pierwszej wojny światowej, w której skonfliktowani byli wszyscy zaborcy Polski stwarzał nową sytuację, która mogła doprowadzić do odzyskania Niepodleg.. Pod koniec XIX wieku między mocarstwami zaczęły narastać konflikty.II wojna światowa - powtórka, streszczenie z Poznać przeszłość.. Zwycięstwo komunistom przyniósł "wielki marsz" mas chłposkich, którym przewodził Mao Tse-tung w 1947r.I wojna światowa (przed II wojną światową nazywana "Wielką Wojną") - wojna światowa, trwająca od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 pomiędzy ententą (Trójporozumieniem), tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917) a państwami centralnymi (Trójprzymierzem), tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez .Dziękujemy za komentarze i uwagi..

Wojna Niemiec z ZSRR - notatka roz.

ideologia uznająca sprawy własnego narodu za najważniejsze.. Wszystkie panstwa rozbiorowe chcialy wykorzystac polakow i ziemie polske, powołać żołnierzy.. Zamieściłam tu krótkie notatki z lekcji.. Historia - Nowa podstawa programowa.. Ważne pojęcia: Prowokacja gliwicka - 31 sierpnia 1939 r. atak Niemców przebranych w polskie mundury na radiostację niemiecką w Gliwicach; prowokacja stała się pretekstem dla Hitlera do rozpoczęcia agresji na Polskę.. polityka mocarstw, zmierzająca do poszerzenia swego terytorium i maksymalnej eksploatacjo .I wojna światowa ().. POLSKA W PRZEDEDNIU II WOJNY ŚWIATOWEJ - NOTATKA _____ 1.. Upadły mocarstwa , przestały istnieć monar.II wojna trzydziestoletnia - określenie używane przez niektórych historyków wobec wojen lat toczonych w Europie i w skali globalnej, na podobieństwo wojny trzydziestoletniej, toczonej w Europie w latach , która też nie była jednolitym konfliktem zbrojnym.. Na frontach I wojny światowej 1.. Ziemie polskie pod okupacją.. Polskie władze na uchodźstwie.. - Podział świata po II wojnie światowej [36.2, 36.4] - Zimna wojna [36.7] - Podział Niemiec po II wojnie .Wojna krymska - wojna między Imperium Rosyjskim a Imperium Osmańskim i jego sprzymierzeńcami, tj. Wielką Brytanią, Francją i Królestwem Sardynii, toczona w latach .. Powstanie i działalność .Szybki kontakt.. Mimo iż po 1918 roku wybuchło w.Temat: Świat na drodze ku I wojnie światowej.. Na co Rosja zaproponowala unie z Rosją.I wojna światowa.. Polskie Państwo Podziemne.. "Fall Weiss" ("Plan Biały .I WOJNA ŚWIATOWA Trójprzymierze, państwa centralne Austro-Węgry i Niemcy wspierani przez Turcję i Bułgarię Ententa, trójporozumienie (angielskie: triple entente, francuskie: entente cordiale), Wielka Brytania, Francja, Rosja, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Stany Zjednoczone (od 1917) PLAN SCHLIEFFENA Niemieckie dowództwo przewidywało, że w razie wybuchu powszechnej wojny .★ I wojna światowa notatka pdf: Szukaj: Wojnarowa Wiatowice Wólka Wojnowska Wojnicz Olszyny .. Zimna wojna Filmy o I wojnie światowej Wojna zimowa Wojna polsko-czechosłowacka Wojna polsko-bolszewicka II wojna światowa - Polska Pomniki związane z II wojną światow .DALEKI WSCHÓD PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt