Przeczytaj tekst ze str 24 w podręczniku i odpowiedz na pytania

Pobierz

1,2,3,4,5,6 str. 71 Proszę przesłać ćw.. Zgadnij, o którą osobę chodzi w zadaniu 5, str. 37.. Zapisz w zeszycie trudniejsze wyrazy z …Przeczytaj tekst dotyczący tematu lekcji a następnie odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania postawione pod tekstem (Ćwiczenia- str. 101).. Podręcznik ćw.. Wykonaj zadania w …Osadź.. Zobacz.. Uzupełnij treść e-maila Sary do koleżanki.. Język polski.. - Samodzielnie lub poproś rodzica i …Przyporządkuj odpowiedzi do pytań.. Opisywanie wyglądu pszczoły.. 5.-Przeczytaj fragment tekstu "Urodzony, by przetrwać" na str. 311 w podręczniku i zapoznaj się z biogramem Beara Gryllsa.. -Zapisz w zeszycie kilka pytań …Zadania do samodzielnej nauki w dniach 20 - 24 kwietnia 2020 roku Klasa VIII Język polski Temat: W ogrodzie życia.. Wykonaj zadania ze str. 16-17 w …Robimy w zeszycie ćwiczenia ze str. 94 w podręczniku na poniedziałek 08.06.2020 r. Przepisujemy do zeszytu nowe słówka z ramki.. Wykonaj …-Przeczytaj tekst w podręczniku na stronie 70: "The Coldest Place on Earth" - Najzimniejsze miejsce na Ziemi.. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 224-229 lub polecam zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/D1B8G14kZ 2. uzupełnij zdania , wpisując swoje odpowiedzi w luki.Przeczytaj tekst ze str. 24. w podręczniku.. Odpowiedz na pytania 1-3.. 1,2,3,4,5,6 str. 71 na mojego maila do 24 kwietnia.. Wykonaj ustnie zadanie 4 na str. 123..

Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o [Przeczytaj tekst ze str. 24. w podręczniku i odpowiedzna pytania.

-Przeczytaj ze zrozumieniem mit o …Spotkanie z lekturą Pan Tadeusz Przeczytaj wiadomości w podręczniku ze strony 158.. Natomiast zadanie nr 2 wykonaj w zeszycie.. Ćw.1 Posłuchaj, przeczytaj …Napisać opowiadanie wg punktu 12 na str.260 w podręczniku i przesłać na maila do piątku 17 kwietnia br. -----IV tydzień (6- 8 kwietnia) Czytamy tematy od …-przeczytaj tekst na str.32-33, odpowiedz na pytania 1-4 str.33 w podręczniku;-wykonaj ćwiczenia 1-5 na str.34-35 w kartach ćwiczeń z e.Ćwiczenia z dzisiejszej lekcji wykonujemy w oparciu o słowniczek ze str. 124 Ćw.. 2 Zobacz odpowiedzi Chinchilla7 Chinchilla7 Tutaj …Przeczytaj informacje o symbolach narodowych w podręczniku na str. 16 i odpowiedz na pytania ze str. 17.. W zeszycie ćwiczeń zrób ćw 1 i 2 str 86 Lekcja kl IV( 21 maja) …Przeczytaj tekst Marka Hłaski ze str. 213-215; Odpowiedz ustnie na pytanie w poleceniu 1.. Wykonaj ustnie polecenie 6.. 2 str. 69- czytamy tekst Ćw.. Zapoznaj się z odmianą czasownika …Temat: Z wizytą w pasiece.. Religia Temat: Bóg, który przebacza.. Wykonaj w …Po obejrzeniu filmu w podręczniku na str. 73 wykonaj zadanie nr 1 ustnie.. Pomyśl co mogą symbolizować opisane …Przeczytaj tekst "Flaga Polski" w podręczniku na str. 4 oraz "Flagi różnych państw" - str. 5 i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami..

Przeczytaj tekst na str.70-71.

Odpowiedzi napisz w zeszycie.. Uzupełnij zdania, wpisując swoje odpowiedzi …Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o przeczytaj tekst ze str. 24 w podręczniku i odpowiedz na pytania.. Ustnie odpowiedz na …6) Słownictwo strona 124 w podręczniku.. J.polski: Przeczytaj … Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a …Przeczytaj tekst ze str. 14 w podręczniku i popraw zdania tak, aby były zgodne z jego treścią.. Naucz się czytać fragment lektury umieszczony w podręczniku na stronie …W ćw 2 str 88 w podręczniku odpowiedz w zeszycie na pytania dotyczące dialogów.. Proszę o odpowiedź na pytanie Change the following sentences …- przeczytaj tekst na s. 24, odpowiedz na pytania 1-3 ze str. 25 w podręczniku; - wykonaj ćwiczenia 1- 5 ze str. 24- 25 w kartach ćwiczeń …Przeczytaj tekst Lekkoatleci w podręczniku na str. 121-123.. -Przeczytaj utwór "Wiosna w Milanówku" …Przeczytaj głośno opowiadanie w podręczniku na str. 40-41; odpowiedz ustnie na pytania do tekstu; postaraj się przeczytać tekst ze zrozumieniem; …W zeszycie ucznia wykonujemy ćwiczenie 1,2 i 3 str.25.. 3 str. 69- uzupełniamy zdania zgodnie z …Zadania do samodzielnej nauki w dniach 20 - 24 kwietnia 2020 roku Klasa VI Język polski Temat: Prometeusz-zbawca ludzkości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt