Wskażcie fragmenty tekstu zawierające odpowiedzi na poniższe pytania

Pobierz

(przekształcić na wypowiedź perswazyjną) Iwona.. -Czyj opoor probowal pokonac uciekajacy niedzwiedz.. Wskaż fragmenty tekstu - Zadanie 2: Między nami 6 - strona 201 Fragmenty tekstu zawierające odpowiedź na poniższe pytania: Skąd Wojski dowiedział się o niedźwiedz Odpowiedź na zadanie z Między nami 6Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Wskaż co najmniej dwa fragmenty tekstu , które świadczą o tym , że rybacy byli pod ogromnym wrażeniem przeżytej przygody.. Przeformułuj podany fragment tekstu.-Jedziesz w tym roku na urlop?. 7 Kryteria oceny sprawności rozumienia ze słuchupodanych zakończeń zdania czy odpowiedzi na pytanie dotyczące danego tekstu tylko jedno jest poprawne.. ……………………………………………………………………………… - Czy młodzież gimnazjalna mogła liczyć na pomoc polskich nauczycieli?. Z funkcją tą spotykamy się w przemówieniach, prozie czy też lirycznej, w różnego typu żartach, przysłowiach itp.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. :) TEKST ,, JAK DOSZŁO DO SPOTKANIA Z HUMBAKIEM'' PODRĘCZNIK SŁOWA NA START STR. 168.:)Wiesław Kot- czytanie ze zrozumieniem-Literatura na godziny Czy zna ktoś może odpowiedzi na poniższe pytania?. • Diagram z wyrazami do zakreślenia, • opis klasy, • ćwiczenia typu: - układanie pytań/zdań z rozsypanki wyrazowej, - podpisywanie obrazków, - pisanie odpowiedzi na podane pytania,a innych do faworyzowanych..

3.Wskazuje fragmenty tekstu zawierające odpowiedzi na podane pytania.

76342 .. Uzupełnij poniższe zdania tak .Osadź.. Podręcznik, przekaz nauczyciela, prezentacja multimedialna.Należy wskazać fragment tekstu, który zawiera odpowiedź na podane pytania.. Omówieniem tekstu zajmiemy się jutro 26.05.2020.• pisze odpowiedzi na podane pytania, • zapisuje usłyszane nazwy krajów, • uzupełnia nazwy przedmiotów przedstawionych na zdjęciach.. Logowanie.. Zwróć uwagę na to, że w przytoczonym fragmencie Dziadów cz. IIZapisz w zeszycie (lub w pliku word) odpowiedzi na poniższe pytania.. Część 3 (zadania 17 - 24)3.W X I rozdziale powieści wyszukaj cytaty zawierające odpowiedzi na poniższe pytania ( zapisz w zeszycie): - Kto kontrolował stancje, w których mieszkali uczniowie?. 4.W jakim celu autor tekstu wymienił te tematy?. (podręcznik do literatury, s. 220 - 223).. W epopei Mickiewicz opisał wszystkie typy szlachty: od najbogatszej - magnaterii, reprezentowanej przez Podkomorzego, zamożnej - Stolnik Horeszko, przez średniozamożną - Sopliców, aż do szlachty zaściankowej - Dobrzyńscy.. 5.mogli oglądać tylko przedstawienia rosyjskie.. Potrzebne PILNIE na poniedziałek .Z góry bardzo dziękuję:) 4.Wypisz z tekstu po dwa zdania zawierające: a)opinię b)informację 5.Wypisz z tekstu dwa przykłady kolokwializmów 6.podaj znaczenie frazeologizmów:,,sodówka uderzyła mu do głowy", ,,pchał się na świecznik" 7 .Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

Przeczytaj pięć fragmentów tekstu i odpowiedz na pytania.

2. a) Wskażcie fragmenty tekstu zawierające agmenty tekstu zawierające odpowiedzi na poniższe pytania: • Skąd Wojski dowiedział się o niedźwiedziu?. Grupa III Źródła: • wspomnienia z okresu okupacji sowiec- t;Do narodu węgierskiego!. Pytań nie przepisuj.. 2.Związek wyrazowy kaczka dziennikarska jest: a)frazą b)wyrażeniem c)zwrotem 3.Jakie tematy poruszał Prus w swoich felietonach?. Korzystaj z treści mitu o Heraklesie (podręcznik strony 222 - 224), upewniając się, że udzielasz prawidłowych odpowiedzi.. Ćwiczenie sprawdza umiejętność analizy tekstu pod kątem odnajdywania kluczowych wiadomości.. -JAka stytuacja byla skutiem zbyt pospiesznej reakcjio mlodych mysliwych.Wygląda na to, że Google jest wstanie rozpoznać w tekście jasną definicję / odpowiedź na pytanie oraz przypisać ją do konkretnego pytania w wyszukiwarce, aby potem wyświetlić fragment tego tekstu dla wybranych fraz.2.. • Dlaczego myśliwi mimo ostrzeżeń Wojskiego postano • Jaki był skutek strzelaniny w lesie?. Zadanie 1.. Adam Mickiewicz - poeta zapatrzony w tradycję.. Zapoznajcie się z utworem rzymskiego poety, Horacego, w przekładzie Henryka Sienkiewicza.. Język polski - szkoła podstawowa..

Kroniki Prusa Wykonaj poniższe polecenia oraz odpowiedz na pytania.

(fragmenty) Proszę o przeczytanie tekstu "Agenci na deskorolkach.. Bierze udział w rozmowie na temat polowania ukazanego w utworze.Zadanie domowe:Brak.. …………………………………………………………………………….odpowiedzi na pytania do tekstu, ustalanie kolejności fragmentów tekstu, .. zaznaczanie, w którym z wysłuchanych tekstów wystąpiły podane zdania / słowa, tworzenie pytań, które mogłyby być zadane do wysłuchanego opowiadania.. 5.W jaki sposób .NA TE PYTANIA TO: 1.Uczono arytmetyki , języka rosyjskiego, religii - wszystkie lekce w język rosyjskim.. Jak powstała Droga Mleczna?. -Skad wojski dowiedzial sie o niedzwiedziu.. Porównaj je potem z podanymi odpowiedziami i wybierz najbardziej zbieżne.Temat: Czytamy tekst A. Fuska Petersa "Agenci na deskorolkach.. Odpowiedź uzasadnij, odnosząc się do obu tekstów.. Rozwiązując zadanie, pamiętaj, że zadania mogą odnosić się do przytoczonego fragmentu lub całej lektury.. Niektóre pytania pasują do więcej niż jednego paragrafu, co stanowi element utrudniający prawidłowe rozwiązanie tego zdania.. Wskażcie potencjalnych współpracowników władzy sowieckiej.. Rejestracja.. mam nadzięję że pomogłam niestety drugiej część nie mam ale to powiino być dobrze bo nam pani dyktowała liczę na naj :) Fragmenty tekstu zawierające odpowiedź na poniższe pytania:Skąd Wojski dowiedział się o niedźwiedzi Odpowiedź na zadanie z Między nami 6 Książki Q&A4..

Funkcja poetycka tekstu nie ogranicza się tylko do poezji.

Książki Q&A Premium.. Lekcja on-line w aplikacji Teams.. 1.Wyjaśnij sformułowanie: kaczka o małżeństwach przez telegraf.. Naród węgierski, na fundamencie niepodległości i równości oraz w zgodzie z duchem Karty Narodów .Rozstrzygnij, czy zaprezentowana w tekście 1. koncepcja jest adekwatna do cech osób przedstawionych w tekście 2.. Twoim zadaniem jest wyeliminowanie dwóch błędnych • Podczas pierwszego słuchania notuj swoje propozycje odpowiedzi na pytania z zadania.. 2.Lekcje odbywały się w godzinach 8 i 10 rano.. Pomożemy Ci rozwiązać pierwsze zadanie.. Odpowiedzi (1) | Kategoria: Wspomnienia Lisek_Z_Czarnolasu zapytał(a) 3 godz. temuMłodzieniec jest postacią zupełnie przeciętną, choć na pewno ma wiele zalet, na przykład jest dobrym obywatelem, ponieważ staje w obronie ojczyzny.. Nastepnie wskażcie w tekście fragmenty, które odnosza sie do światopogladu stoickiego, oraz wersy, w których autor nawiązuje do myśli epikurejczyków.4.Wypisz z tekstu po dwa zdania zawierające: a)opinię b)informację 5.Wypisz z tekstu dwa przykłady kolokwializmów 6.podaj znaczenie frazeologizmów:,,sodówka uderzyła mu do głowy", ,,pchał się na świecznik" 7.Tekst Wiesława Kota to: a)artykuł b)opowiadanie c)felieton d)fragment reportażu Uzasadnij swoją odpowiedz 8.Odpowiedz .uczeń potrafi uzupełnić zdania wykorzystując słownictwo podane na oceny dobrą i bardzo dobrą uczeń potrafi dopasować nagłówki, miejsca do fragmentów tekstu słuchanego uczeń potrafi wybrać poprawną odpowiedź w zadaniu typu "wielokrotny wybór" bazując na informacjach podanych w tekście pisanym.Na początek… Przeczytaj uważnie przytoczony fragment.. Tekst o funkcji poetyckiej pełen jest porównań, przenośni itp.. Przeczytaj tekst z ćw.1 str.68 w podręczniku i uporządkuj wydarzenia w odpowiedniej kolejności.. (przekształcić na wypowiedź perswazyjną) - Przykł - Pytania i odpowiedzi - Język polski.. Funkcja poetycka - jej celem jest zachwycić, zaskoczyć lub rozśmieszyć odbiorcę.. -Jaki byl skutek strzelaniny w lesie.. Rząd w kraju, w pełni odpowiedzialny przed węgierskim narodem i historią, posłuszny zjednoczonej woli milionów,ogłasza niniejszym neutralność Węgierskiej Republiki Ludowej.. Każde pytanie dotyczy tylko jednego fragmentu.. Wtem do Polski posłan goniec, Iż król wygrał, a mistrz stracił I gardłem tego przypłacił.. 15.05.2020-przetłumacz na j. polski-zapisz w zeszycie słowa, których nie rozumiesz i przetłumacz na j. polski-wykonaj zadanie 6 ze strony 92 pisemnie w zeszycie zapisując cały tekst .Dam naj na jutro potrzebuje.. (Przy udzielaniu przez uczniów odpowiedzi na-uczyciel nakierowuje ich na właściwą odpowiedź, zadając dodatkowe pytania, np.: Czy wszyscy chłopi byli prześladowani?).. Zapoznajcie się dokładnie z przypisami i z ramką Wiem więcej, s. 223.. 4.uczniowie na stancjach nie mogli mieć polskich książek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt