Podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie

Pobierz

Zdobycie Rzymu przez Wandalów.. I rozbiór Rzeczypospolitej.. e.Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Uzupełnij notatkę.Podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie: a) edykt nantejski, b) początek obrad Sejmu w Polsce, c) hołd pruski, d) konfederacja warszawska, e)Podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie: 1. bitwa pod Cedynią 2. chrzest Polski 3. zjazd w GnieźnieUporządkuj podane wydarzenia chronologicznie.. I znowu przykłady, które mocno utrudniają wykonanie zadania bez znajomości konkretnych dat, ponieważ nie są powiązane ze sobą tak bardzo jak .Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia związane z dziejami Mezopotamii, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. We właściwe rubryki tabeli wpisz numery od 1 do 5.. W odpowiednich polach wpisz litery, którymi je oznaczono.. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej, zaczynając od najwcześniejszego.. 3.rewolucja lutowa.. Koronacja Wacława II na króla Polski.. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz numerem 1, kolejne numerami: 2, 3, 4, 5. a.. Traktat w Verdun B. Chrzest Chlodwiga C.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. powstanie kościuszkowskie.. Zacznij od najwcześniejszego: oznacz je numerem 1, a następne - 2, 3, 4, 5. a. chronologiczniej wpisując cyfry od 1-6..

Uporzadkuj wydarzenia w kolejności.

Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 100. rodziny carskiej.. Konstytucja 3 maja.. 5.przewrót październikowy.. Klęska Leonidasa pod Termopilami.. 1.zamordowanie.. D. lądowanie aliantów w Normandii.Uporządkuj w kolejności chronologicznej ważne wydarzenia z życia józefa piłsudzskiego.. Śmierć Justyniana Wielkiego F. Hidżra Mahometa - Odrabiamy.pl.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia 2013-11-14 15:39:41; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia: 2015-06-11 16:04:10; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia, 2012-11-20 15:31:20; Uporządkuj wypowiedzenia chronologicznie 2015-05-11 18:44:17; Uporządkuj wydarzenia chronologicznie ((Krzyżacy)) 2011-03-30 17:51:55; uporządkuj chronologicznie wydarzenia : 2013-10-21 18:03:34Uporządkuj chronologicznie ( od najwcześniejszego ) podane niżej wydarzenia.. Wynalezienie pisma przez sumerow.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. Koronacja Władysława Łokietka.. Pokonanie Persów przez Aleksandra w bitwie pod Gaugamelą.. cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1.. C. zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.. w tym celu wpisz w kratki cyfry od 1 do 5.. A. wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta B. abdykacja Ludwika Filipa C. wybuch rewolucji lutowej D. wybuch powstania robotników w Paryżu E. ogłoszenie Francji republiką DAJE 30 PUNKTÓW.Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia..

Karty pracy ucznia.Uporządkuj chronologicznie poniższe wydarzenia.

B. kapitulacja Francji przed Niemcami.. Bitwa pod Poitiers D. Schizma wschodnia E. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia historii Polski; chrzest Polski, unia w Krewie, założenie Akademii Krakowskiej, bitwa pod Grunwaldem,.Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. Zburzenie Kartaginy.. Karty pracy ucznia.. Śmierć Gajusza Juliusza Cezara.. Bitwa pod Legnicą Początek rozbicia dzielnicowego.. Pokonanie Persów przez Aleksandra w bitwie pod Gaugamelą.. konfederacja targowicka.. W zeszycie zapisz je już we właściwej kolejności.. b. Początek panowania faraona Cheopsa w Egipcie.. b. Podbój miast - państw Sumeru i Akadu przez Hammurabiego.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów we Francji.. objęcie rządów przez Stanisława Poniatowskiego.. III rozbiór Rzeczypospolitej.. 1) Zamach majowy 2) "Wybory brzeskie" 3) Śmierć Piłsudskiego 4) Uchwalenie konstytucji kwietniowej 5) Nowela sierpniowaUporządkuj chronologicznie wydarzenia z historii starożytnej, zaczynając od najwcześniejszego.. ZADANIE 2.. 4.utworzenie Rządu Tymczasowego.. panowanie Salomona w Izraelu.. Niewola babilońska Upadek cywilizacji doliny Indusu Powstanie kodeksu Hammurabiego Rządy Shi Huangdi w Chinach Przyłączenie Egiptu do imperium rzymskiegoUporządkuj chronologicznie wydarzenia z Ewangelii 2015-03-25 18:41:25; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów starożytnych aten..

6.podpisanie pokoju brzeskiego.Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.

b. Podbój miast - państw Sumeru i Akadu przez Hammurabiego.Spośród wymienionych wydarzeń wybierz chronologicznie pierwsze i oznacz je literą A, a potem - chronologicznie ostatnie i oznacz je literą B. 1.. Najwcześniejsze wydarzenie oznacz numerem 1, kolejne numerami: 2, 3, 4, 5. a.. 2.wybuch I wojny światowej.. Sprowadzenie Krzyżaków do Polski.. 2013-11-04 18:28:04; Uporządkuj chronologicznie wydarzenia 2013-11-14 15:39:41; Uporządkuj chronologicznie następujące wydarzenia z życia Jezusa.. rewolucja neolityczna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt