Uzupełnij tekst wpisując brakujące słowa

Pobierz

Uzupełnij brakujące słowa w odpowiedniej formie gramatycznej Brakujące słowo.. Wyraz Liczba sylab Liczba głosek Liczba liter samogłoski rozpoczęcie szkolnego roku nowego tornister pędzelki zeszyty Wpisz w okienko brakujące litery b lub d. Pokoloruj na czerwono okienka z samogłoskami.. Duże znaczenie dla Rzymian miała bogini domowego ogniska o imieniu (A) .. Wybuch I wojny światowej dał Polakom szansę na odzyskanie niepodległości.. Opierał się on na systemie zależności, w którym właściciel ziemi, nazywany (A) _____ zawierał umowę z człowiekiem szukającym pomocy, nazywanym wasalem.8.. Jej kultem zajmowały sięUzupełnij tekst, wpisując brakujące wyrazy.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.Uzupełnij tekst wpisując brakujące wyrazy w odpowiedniej formie.Uwaga - jeden z nich jest zbędny.. zażegnać spór z królem czeskim (A) ____________________ który rościł sobie pretensje.. wg Barbszpilka.Uzupełnij brakujące słowa w tekście .. echą charakterystyczną feudalizmu stało się wzajemne powiązanie zależnych od siebie seniorów i wasali w hierarchii feudalnej, na której szczycie znajdował się zwykle władca.. wg Skowronk.. 2011-09-21 18:34:24 Uzupełnij brakujące przecinki w podanych zdaniach 2012-03-28 14:27:34 Załóż nowy klubUzupełnij tekst.. "Ó" i "u" wyjątki Brakujące słowo.. Uzupełnij brakujące wyrazy- zasady pisowni "u" Brakujące słowo..

Uzupełnij tekst, wpisując brakujące słowa.

Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Uzupełnij tekst, wpisując brakujące słowa.. Missing Word Sentences (silent e) wg Mhickerson.Opowiadanie - uzupełnij brakujące słowa.. Ponieważ nie podlegał on nikomu, nazywano go (A) _____ .Uzupełnij poniższe dialogi.. Klasa 2 Klasa 3.N Staraj się zawsze uzupełnić wszystkie luki.. Udało mu się.. Zerówka Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Polski lekcjawbiegu.. Wypisz samogłoski.. Rola Ducha Świętego w Kościele polega na tym, że: 1 przygotowuje ludzi, uprzedza ich swoją łaską, aby pociągnąć ich do Chrystusa 2 ukazuje im zmartwychwstałego Pana, przypomina im Jego słowa i otwiera ich umysłyWpisz brakujące słowa.. Zaznacz które czasowniki są w formie przeszłej Prawda czy fałsz.. N Po wpisaniu brakujących informacji do notatki upewnij się, czy całość jest poprawna gramatycznie, ortograficznie i logicznie.. Czasowniki w formie przeszłej - Past Simple Test.. Wpisz brakujące słowa.. Przeczytaj notatkę odnoszącą się do tekstu, który .. Otrzymałeś od Pana Boga d_ _ _ _ _e dary .Wyrazają one g_ _ _ _ _ć podarowaną ludziom przez Boga.Brakujące liczby - Brakujące słowa - brakujące wyrazy - Brakujące słowa - Brakujące wyrazy - Uzupełnij brakujące słowa - graniastosłupy - Brakujące słowa.. wg Rbiedrzycki.Uzupełnij w wyrazach brakujące litery ó lub u. Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami z ó wy-miennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach -uje, a na zielo-no - pola z pozostałymi wyrazami z u. Rozwiąż rebusy i napisz rozwiązania..

Uzupełnij tekst piosenki Brakujące słowo.

Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie.. Pierwsze litery zostały podane.. wg Juliabanaszczyk.. Dialog 2: A: How are you going to travel to America?Uzupełnij tekst, wpisując brakujące słowa.. Na czele rzymskiego panteonu stał (B) _____, bóg nieba, burzy i piorunów, władca bogów i ludzi.. Klasa 2 Klasa 3 Polski.. Pomogą ci w tym poniższe słowa.. Ponieważ nie podlegał on nikomu, nazywano go (A) _____ .Klasa 2.. Kazimierz Wielki dążył do odbudowania pozycji państwa polskiego.. 2012-02-24 23:44:19; Uzupełnij brakujące miary kątów 2013-03-20 17:11:54; uzupełnij brakujące liczby 2010-09-17 16:11:29; Uzupełnij .słowa jest pierwszą literą następnej odpowiedzi.. Najstarsza jego rzymska świątynia znajdowała się na wzgórzu (C)_____Uzupełnij wyrazy, wpisując brakujące litery z "ch" i "h" 2012-05-07 20:14:39 Uzupełnij tekst , wpisując w odpowiednie miejsca następujące wyrazy i wyrażenia:przywileje,król,uprzywilejowana,konstutcja,ustawa,podatki,sejm walny 2010-10-01 21:27:15Uzupełnij tekst, wpisując brakujące słowa.. Uzupełnij brakujące wyrazy?. Brakujące słowo.2.. Klasa 2 Klasa 3 Polski lektura.. do korony polskiej.Uzupełnij poniższe dialogi.. (Kanał ,muł,pole,plon,Tygrys) Starożytna Mezopotamia leżała nad Eufratem i _____.Rzeki te co roku wylewały,pozostawiając na ziemi warstwę żyznego_____.. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto Polski..

Wpisz brakujące słowa.

Uzupełnij tabelę.. Uzupełnij brakujące słowa - graniastosłupy Brakujące słowo.. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. Pamiętaj o właściwej formie gramatycznej wpisywanych wyrazów.Uzupełnij tekst.. W średniowiecznej Europie ukształtował się nowy system społeczny, który z czasem został nazwany feudalizmem.. usłyszysz dwukrotnie.. Uzupełnij tekst - Dziewczynka z parku Brakujące słowo.. Rzymianie wierzyli w wielu bogów, dlatego mówimy, że ich religia była religią (A)_____ .. Wpisz w każdą lukę brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty.. 2010-03-26 14:18:28; Wpisz brakujące litery a nastepnie uzupełnij afisz tytułami , w których występują wyrazy pisane przez ó i rz 2013-01-22 13:26:26; Uzupełnij tabele historia do kl 4 Wczoraj i dziś str 5 ćw 4 (zeszyt ćwiczeń) 2017-09-18 13:38:34 Uzupełnij poniższy tekst, wpisując jedno słowo w każdą lukę.. Cechą charakterystyczną feudalizmu stało się wzajemne powiązanie zależnych od siebie seniorów i wasali w hierarchii feudalnej, na której szczycie znajdował się zwykle władca.. 2012-05-22 15:12:57; Uzupełnij brakujące slowo: 2015-11-18 16:35:20; Angielski uzupełnij 4 słowa.. Strona Główna Funkcje Społeczność Plany Cenowe.Zadanie: uzupełnij tekst wpisując brakujące wyrazy w odpowiedniej formie wśród nich znajduje się jeden zbędny faraon , chłopi , niewolnicy , armia Rozwiązanie: 1 kapłani 2 chłopi 3 urzędników 4 faraon 5 6 armiiUzupełnij tekst wpisując brakujące wyrazy w odpowiedniej formie.Uwaga - jeden z nich jest zbędny..

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami.

Klasa 5 Angielski.. Brakujące słowo.. Zwolennicy orientacji .. , na czele której stał Roman Dmowski, opowiadali się za walką po stronie ententy.Brakujące słowo.. Pierwsze litery brakujących słów zostały podane.. Litery z szarych pól, czytane według kolejności wskazanej przez liczby, utworzą hasło.Podziel wyrazy na sylaby, głoski i litery.. Wpisz we właściwe miejsca cząstkę: -uje uczeń - mal turysta - wędrBrakujące liczby - Brakujące słowa - Brakujące słowa - brakujące wyrazy - Brakujące słowa - Brakujące wyrazy - Uzupełnij brakujące słowa - graniastosłupy.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. wg Nauczycielkasp3.. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi, wpisując w odpowiednie miejsca słowa TAK lub NIE.. Zostałeś stworzony na podobieństwo Boga , który jest miłością .. Brakujące słowo.. Masz ręce aby dawać serce ,k_ _ _ _ _ć, ramiona aby p _ _ _ _ _ć drugiemu człowiekowi .. Utwórz Ćwiczenie Logowanie Utwórz Konto.. Klasa 7 Matematyka.. Aby doprowadzić wodę do pól oddalonych od rzek,rolnicy zaczeli kopać_____ nawadniające.Dzięki temu można było zbierać .Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Ó czy U. Wstaw brakujące wyrazy- zasady pisowni "ó Brakujące słowo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt