Uzupełnij tabelę pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem

Pobierz

2014-09-04 17:07:36Dodawanie 425191886368 + 91 = 425191886459 = czterysta dwadzieścia pięć miliardów sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 425191886368 + 92 = 425191886460 = czterysta dwadzieścia pięć miliardów sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiątTrzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć = 3 120 006. sto dwa tysiące dwanaście .5.siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt.. proszę o odpowiedz.. 2. czterysta cztery miliony czterysta trzy.. 1.czterysta tysięcy czterysta cztery.2.. odpowiedział (a) 23.10.2012 o 21:59. pięc miliardów trzy miliony trzysta osiem tysięcy - 5 003 308 000. dziesięc miliardów dziewiecset tysięcy pięcset sześc - 10 000 900 506. czterysta osiemdziesiąt milionów sześc tysięcy sto dwa - 480 006 102.Jak zapisac cyframi trzydzieści tysięcy osiem i dwadzieścia pięć setnych 2017-02-16 15:23:36; Jak Napisać cyframi te liczby?. Question from @Ladygaga650 - Szkoła podstawowa - Matematykamilionów: tysięcy: jedności 103: 220: 001: sto trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy jeden 184: 407: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem 45: 030: 700: czterdzieści pięć milionów trzydzieści tysięcy siedemset 370: 016: trzysta siedemdziesiąt tysięcy szesnaście: 2: 005: 300: 080: dwa miliardy pięć milionów trzysta tysięcy osiemdziesiąt 25: 000: 300Napisz cyframi pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem, siedem miliardów sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemset jeden, czterysta milionów trzydzieści tysięcy pięćset dziewiędziesiąt..

Odpowiedz.Jak się pisze pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem.

Question from @Szczepansz2007oxk6rr - Gimnazjum - MatematykaPrzykład 2. odmień np : sto dwadzieścia pięć-125 pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem- 500050- siedem miliardów sześćdziesiąt tysięcy osiemset jeden- czterysta milionów trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt- .. Uzupełnij tabelę pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiemZapisz cyframi liczby pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta osiem , siedem miliardów sześćdziesiąt tysięcy osiemset jeden , czterysta milionów trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiątuzupełnij tabele.. Autor: 5555 Dodano: 6.10.2010 (15:00) napisz cyfrę.. Proszę czekać.. 1.milionów: tysięcy: jedności 103: 220: 001: sto trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy jeden 184: 407: sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem 45: 030: 700: czterdzieści pięć milionów trzydzieści tysięcy siedemset 370: 016: trzysta siedemdziesiąt tysięcy szesnaście: 2: 005: 300: 080: dwa miliardy pięć milionów .pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy sześćset trzydzieste pierwsze (odwiedziny na stronie www) () osiemnaście tysięcy sto czterdziesty drugi (gość) ..

5. jeden milion dwieście tysięcy dwadzieścia : 1.

Dziewięcset tysiecy dziewięć .Dodawanie 425191886276 + 91 = 425191886367 = czterysta dwadzieścia pięć miliardów sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem 425191886276 + 92 = 425191886368 = czterysta dwadzieścia pięć miliardów sto dziewięćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiemTreść zadania.. Pięcset milionów piędziesiąt tysięcy pięcset piedziesiat pięć = 500 050 555.. Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.5.. Na przykład: zamiast możemy napisać 1 789 005 897.. Dwa miliardy pięcdziesiąt tysięcy dziewięcset dwa = 2 000 050 902.. Sto miliardów sześć milionów sześćet dwa tysiące siedem = 100 006 602 007. sto dwanaście tysięcy dwa .3.jeden milion sto.4.. 3. dwa miliony czterysta dziewięć : 2.. 0. siedemset dwa miliony czterysta sześć .trzy miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześć -> 3 125 306. dwa miliardy pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa -> 2 000 050 902. pięćset milionów pięćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć -> 500 050 555. sto miliardów sześć milionów sześćset dwa tysiące siedem ->100 006 602 007.sześc milionów trzydzieści tyśęcy dwadzieścia dwa = 6 030 022. siedemset trzy miliony osiemset czterdzieści tysięcy sto 703 840 100. trzydzieści miliardów czterdzieści milionów osiem tysięcy..

0. dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dwieście dwa : 2.

9. sześćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt : 6.

* 5 = = dziesięć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset piętnaście * 7 = = piętnaście .Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.399.520,80 zł _słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych osiemdziesiąt groszy_ i dzieli się na 63.995.208 _słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiem_ akcji, o wartości .d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),d) 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 1 (jeden) do 39.378.928 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem),Wzywający 4 posiada samodzielnie 26.083.826 (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć) akcji Spółki, uprawniających do 26.083.826 .właścicielem 635.615 (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych, w pełni opłaconych, serii A o numerach od do , o łącznej wartości 6.356.150,- (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych oraz 198.161 (sto dziewięćdziesiąt.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt